fbpx

Venstresidens tankesmie

Høyres skolebaroner

Ingen privatskoler uten baroner

AV EBBA BOYE
Publisert i VG 15.juni 2012

VG hadde 7.juni et oppslag der de avslørte skolebaronene som tjener millioner på å drive privatskole. Privatskolen Akademiet fikk 33,7 millioner kroner i statsstøtte i 2010 for å gi undervisning til elevene. Omtrent 14 millioner havnet i eiernes andre selskaper. Det er foreløpig ikke avslørt noe ulovlig, det er ikke forbudt å la sønnen din sitt kantineselskap levere mat til skolen du eier. Eller å hente ut millioner i profitt fra det selskapet skolen du eier bruker til regnskapsføring. Det er rett og slett en konsekvens av å slippe kapitalister til i driften av norsk skole. Det er også noe vi vil se mye mer av dersom Høyre og FrP vinner valget i 2013.

Dagens skolebaroner er restene etter Kristin Clemet – skolen. Det siste hun gjorde før Høyre tapte valget i 2005 var å godkjenne 11 633 nye private skoleplasser. De rødgrønne vant valget og trakk de tilbake alle tillatelser. De som allerede hadde startet driften fikk fortsette. Det gjaldt blant annet noen få skoler fra kjedene John Bauer, Akademiet og Sonans. Akademiet hadde i tillegg sendt inn søknader om å drive seks nye privatskoler, søknader som ble avvist av daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). VGs avsløring gjelder én skole. Det er grunn til å tro at vi hadde sett flere slike saker dersom den rødgrønne regjeringa ikke hadde stanset den sterke veksten i antall privatskoler som Høyre satt i gang. Det ville betydd ytterligere millioner i utbytte til skolebaronene.

Riksrevisjonen etterlyser strengere tilsyn med privatskolene. Det er et viktig krav. Det er også en konsekvens av å åpne for private interesser og marked i sektorer som tidligere var offentlig drevet. Det krever økte utgifter til byråkrati, som stadig må dobbeltsjekke at ingen private aktører lurer systemet for egen vinning. Høyresidens markedsretting fører dermed til økt byråkratisering. Regjeringa må trekke tilbake godkjenningen til alle som bruker eierskap i privatskoler til å berike sine egne selskaper.

Erna Solberg snakker ikke lenger så mye om privatskoler. Høyre har skjønt at dette ikke er populært hos det norske folk. Det er faktisk så upopulært at Høyre har prøvd å innføre ny-ordet «friskoler», så de skal slippe å bruke det mer beskrivende ordet «privatskoler». Det er derimot ingen tvil om at vi vil se en storstilt privatisering dersom Høyre vinner valget. Senest i VG 23.05.2012 uttaler utdanningspolitisk talskvinne for Høyre at de ønsker «Flere privatskoler. Alle skal få mulighet til å drive friskoler, ikke bare dem med religiøst grunnlag og alternativ politikk.»

I Sverige ble Høyres drømmeskole gjennomført allerede på 90-tallet. Med fri mulighet til å starte privatskoler, fritt skolevalg og stykkprisfinansiering på elevene, har skolen i følge det svenske utdanningsdirektoratet «fått et tydeligere preg av markedsretting. Kommuner, skoleeiere, skoler, foreldre og elever har blitt, og oppfører seg som, markedsaktører». Nå kommer forskningsrapportene, og de er nedslående lesing. Det har vært et fritt fall i svenske skoleresultater. De har falt fra 3. til 19. plass på PISA-undersøkelser, nesten hver fjerde elev går ut av niende klasse uten godkjente karakterer. Det finnes ikke profittbegrensninger på svenske privatskoler, og i dag er det fem skolekonsern som dominerer markedet. De hadde en samlet profitt på over 400 millioner kroner i 2009. 47% av svenske videregående elever går nå på privatskoler.

Høyre har ment at sammenlikninger med Sverige har vært meningsløse, fordi det der ikke har vært profittbegrensninger. Men VGs avsløringer viser at det er nesten umulig å hindre at noen blir millionærer på skattebetalernes penger dersom du åpner for privatskoler. Allerede har Høyre gjennomført fritt skolevalg og stykkprisfinansiering i flere kommuner i Norge. Ifølge svenske skoleforskere er det nettopp denne markedsrettingen som har hatt alvorlige konsekvenser for svenske skoleelever, med økt segregering og større forskjeller.

Helge Teige eier Akademiet Bergen og uttalte i VG torsdag:«Jeg driver skole av idealistiske grunner. Jeg kunne tenkt meg økt statsstøtte for å drive skolene enda bedre. Jeg er opptatt av at statsstøtten kommer elevene til gode». Han hadde en samlet ligningsinntekt på 7,2 millioner kroner i 2008, 2009 og 2010, penger han hadde tjent på selskaper som leverer tjenester til Akademiet Bergen. Høyre er opptatt av å slippe alle krefter til i velferdsstaten. Det vil bety at flere får et sugerør ned i statskassen, og det er kanskje derfor eierne av en annen privatskole, Treider og Bjørknes, støtter Høyres partikasse med 50 000 kroner hvert år?

Ebba Boye
Utreder, Manifest Analyse