fbpx

Venstresidens tankesmie

Høyre truer de faste jobbene

Enten ønsker Høyre flere midlertidige, men fornekter det av taktiske hensyn. Eller så har partiet ikke innsett rekkevidden av egne forslag. Man kan spørre seg hva som er verst.

AV INGRID WERGELAND, UTREDER

I Dagbladet 19/9 svarer Røe Isaksen på min kronikk om fast jobb, og slår fast at Høyre ikke ønsker flere midlertidige. Hva Høyre ønsker skal jeg ikke spekulere i, men det er gode grunner til at det blir flere midlertidige stillinger dersom partiet får regjeringsmakt.

Dagens arbeidsmiljølov tillater kun å ansette folk midlertidig i helt bestemte tilfeller. Eksempelvis om noen er vikar for en i foreldrepermisjon, eller om du i en begrenset periode skal jobbe med ting som skiller seg fra det bedriftens ansatte vanligvis gjør. Høyre vil derimot åpne for å ansette midlertidig folk som gjør samme jobb som de fast ansatte, dersom den ansatte bare trengs en bestemt periode. Det åpner for at bedrifter ansetter midlertidig når det passer dem og sier opp når det passer dem. Det er naivt å tro at ikke mange bedrifter vil benytte seg av en slik mulighet.

Allerede med dagens regelverk opplever lokale fagforeninger massiv misbruk av midlertidige stillinger. Det er ikke et tegn på at regelverket er for strengt, slik Isaksen tolker det. Det er et tegn på at arbeidsmarkedet har sterke krefter som trekker i retning bruk og kast av arbeidskraft, siden det på kort sikt er lønnsomt og enkelt. Lovverket er laget som et vern mot nettopp disse kreftene, fordi de truer enkeltindividers behov for forutsigbarhet og trygghet.

Å fjerne noe av beskyttelsen lovverket i dag gir, vil åpenbart føre til flere midlertidige ansettelser. Det vil føre til at flere vil stå i jobber de ikke vet om de får beholde på sikt. Det vil føre til utbredelsen av en ny underklasse med permanent midlertidig ansatte, som vi allerede ser tendenser til i byggebransjen, hotell- og restaurant, undervisning og deler av helsesektoren, hvor ansatte i årevis går fra korttidskontrakt til korttidskontrakt uten noen gang å få fast tilknytning til arbeidslivet.

At Høyre og Torbjørn Røe Isaksen ønsker et arbeidsliv med faste ansettelser og trepartssamarbeid er positivt. Men det er til syvende og sist konsekvensene av politikken deres som betyr noe. Det hjelper lite å skrive én ting i Dagbladet hvis konsekvensen på arbeidsplassene blir noe helt annet.

Teksten sto på trykk i Dagbladet 26. 9. 2012 (kun på papir)