fbpx

Venstresidens tankesmie

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan disse teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer fra bedrift til bedrift. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene?

Hvordan bruker arbeidsgivere i dag de mulighetene teknologi gir til å detaljstyre ansattes arbeid? Hva er konsekvensene av en slik styring? Hvordan møter fagbevegelsen den teknologiske utviklingen?

Til debatt kommer:
May-Iren Arnøy, tillitsvalgt El & IT-forbundet
John Thomas Suhr, Handel og Kontor, Oslo/Akershus
Geir Kvam, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund

Ordstyrer: Helene Bank, For velferdsstaten

Sted: Kulturhuset, Youngsgt
Tid: onsdag 18.04 kl. 18-19.30
Inngang: gratis


Arrangør: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten