fbpx

Venstresidens tankesmie

Løsningene finnes på arbeidsplassene

Manifest Analyse advarer Jens Stoltenberg mot den borgerlige regjeringens tiltak i Sverige, som bygger på mistillit og overprøving av legenes sykemeldinger. Regjeringen må heller lære av suksesshistoriene i Norge, argumenteres det for i notatet «Redusert sykefravær: Hva kjennetegner virksomheter som lykkes?».

SUKSESSHITORIER
Her gjennomgås erfaringene fra Rica Hell Hotell, elektrofirmaet Profitek samt kommunene Mandal og Vaksdal. Alle kan vise til imponerende prosjekter for redusert sykefravær de siste årene. Mest oppsiktsvekkende er Mandal kommune, som innførte fri adgang til egenmelding (ingen begrensning, 365 dager i året), og fikk sykefraværet ytterligere ned, fra et allerede relativt lavt nivå.

Les Magnus E. Marsdals innlegg om saken i Dagbladet.

TILLIT OG KREATIVITET
Fellesnevneren for de fire suksesshistoriene er tillit. Tillit skaper respekt, trygghet og ansvarsfølelse, og ikke minst: Dette utløser kreativitet, som skaper de gode løsningene.

POLITISK ANBEFALING
Manifest Analyse har følgende anbefaling til Jens Stoltenberg:

1. Bygg på prinsippene som anvendes av virksomheter som lykkes:
• Bygg tillit mellom ansatte og ledere (samt politikere, i det offentlige).
• Vis respekt for ansattes fagkunnskap og behov for faglig utvikling.
• Fokus på ansatte som kilde til kunnskap om problemer og problemløsning/forbedringer.
• Tilrettelegging for individenes behov.
• Økt innflytelse og ansvar for de ansatte.
• Tett oppfølging ved sykefravær.

2. Følg opp Tillitsprosjektet i Mandal med prøveprosjekt for minst 30 kommuner over hele landet.

3. Gi tilbud om seks timers arbeidsdag for alle ansatte over 60 år.

4. Ikke innfør overprøving av fastlegene, slik svenskene nå praktiserer.

5. Ikke innfør «standardsykemelding» for bestemte diagnoser. Dette er stikk i strid med respekt for legens fagkunnskap og fokus på den enkelte ansatte og hennes situasjon. Vellykket nærværsarbeid behandler ansatte som mennesker, ikke som innsatsfaktorer med standardmål.

6. Ikke innfør økt sykelønnsbetaling for arbeidsgiverne. Økt økonomisk belastning pga syke ansatte vil gi insentiver til å finne grunner til å kvitte seg med dem (oppsigelse under sykdom er ikke ulovlig, ulikt hva mange tror) og trolig bidra til et mer ekskluderende arbeidsliv.

7. Stopp anbud og konkurranseutsetting der hvor regjeringen har innflytelse over dette. Denne konkurransebaserte måten å organisere arbeidslivet på står i direkte motstrid til prinsippene for høy kvalitet, godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

Les hele publikasjonen her.