fbpx

Venstresidens tankesmie

Omsorgsprofitørene

Høyre og Frp ønsker å «slippe alle gode krefter til» i omsorgssektoren.

I vårt nye faktaark ser vi på hva som har skjedd i Sverige, hvor man allerede har åpnet for et større «mangfold»:

  • 3⁄4 av de største selskapene innen skole, helse og omsorg styres av risikoinvesteringsselskap. Med høye profitter er svensk velferdsstat en gullgruve for omsorgskonsernene.
  • Det er ikke dokumentert verken i Norge eller ellers i Norden at konkurranseutsetting i helse og omsorg bedrer effektiviteten.
  • Konkurranseutsetting bidrar til omfordeling fra de ansatte som taper lønn og pensjon.
  • Det fører til økt byråkratisering for å administrere anbudsrunder, kvalitetskontroller og kontroll av pengestrømmer.
  • Flere av de kommersielle omsorgsselskapene har fått omfattende kritikk for at de har spart penger og økt profitten ved å kutte på kvaliteten. Det har blant annet blitt avslørt alvorlig vanskjøtsel av eldre.

Les faktaarket Omsorgsprofitørene her.