fbpx

Venstresidens tankesmie

Ønsker færre «fantasifulle påstander» om norsk sykefravær

I en kronikk i Dagbladet etterlyser overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, Håkon Lasse Leira, en mer kunnskapsbasert diskusjon om sykefraværet i Norge:

Til tross for at Statistisk sentralbyrå (SSB) kan fortelle at fraværet nå er omtrent på samme nivå som på 1970-tallet, er det fritt fram for fantasifulle påstander om det norske sykefraværet. SSB kan fortelle at fraværet svinger litt, som oftest motsatt av svingninger i arbeidsløsheten. Dessuten er korttidsfraværet, 1- 3 dager, det som kan settes i sammenheng med akutt sykelighet, konstant på cirka 1,5 prosent.

Leira påpeker blant annet at fem prosent av arbeidstakerne står for hele 80 prosent av sykefraværet. «Å øke kravene og stramme inn på rettighetene blir som å piske en trøtt hest. Det er ikke mer å hente,» skriver han.

Les hele kronikken her, og artikkel på temaet her.