fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport om økonomisk maktkonsentrasjon etter 1990

Etter 1990 har ulikheten økt så kraftig at vi er tilbake på nivået fra 1930-åra. Den sosialdemokratiske epokens utjevning mellom samfunnets rikeste og folk flest er nå reversert.

Dette viser rapporten «Det nye Norge» som publiseres i forbindelse med Manifests Årskonferanse 1. mars. Her er noen fakta om den nye ulikheten:

⇒ I perioden etter 1990 har inntektsforskjellen mellom den rikeste 1 prosent («One percent community») og gjennomsnittet økt mye krafti-gere i Norge enn i Storbritannia og USA.

⇒ Dette har skjedd til tross for at et stort flertall av norske velgere i samme periode har ment at «forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fortsatt så store at myndighetene må se det som en hovedopp-gave å minske dem».

⇒ Mens de superrike (0,01 prosent – ca 400 personer) gjennom 1980-tallet tjente 26 gjennomsnittsinntekter i året, tjente de gjennom 2000-tallet 178 gjennomsnittsinntekter i året.

⇒ I 2006 kontrollerte 10 prosent av befolkingen nær 90 prosent av alle aksjeverdier.

⇒ Det siste tiåret er antallet milliardærer i Norge firedoblet.

⇒ Samtidig som de aller rikeste har økt sin inntektsandel i rekordtempo, har lønnsandelen (andelen som går til ansatte) i privat næringsliv falt.

⇒ Ulikheten mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet er nå tilbake til nivået fra 1930-tallet.

Last ned rapporten «Det nye Norge».