fbpx

Venstresidens tankesmie

Kjære Arbeiderpartiet, om jeg bare visste hvorfor

 

Teksten stod på trykk i Klassekampen, 09.12.2017

Kjære_Arbeiderpartiet_utsnitt

Kjære Arbeiderpartiet,

Jeg vet at det du ønsker deg aller mest, i den nåværende situasjonen, ikke er velmente innspill fra folk som ikke stemte på deg i september. Men på samme måte som du trenger andre for å få flertall, trenger vi at du gjør det brukbart på valgdagen.

Og du må ikke tro at vi ikke har følelser for deg, bare fordi vi ikke stemte på deg. Du er partiet min oldefar Trygve viet livet sitt til. Det er sikkert dårlig trøst, men kanskje fint å huske, at mange som ikke stemte på deg har dypere røtter i arbeiderbevegelsen enn de som bestyrer deg i dag.

Det er en sak jeg har ønsket å ta opp med deg. Om det som (ikke) skjedde i valgkampen.

I avisene sto det om to typer som hadde cashet inn over 200 millioner kroner etter å ha drevet private barnehager i ti år. De hadde investert rundt 540 000 kroner. Det blir 81 prosent avkastning på den investeringen. Hvert år i ti år. Uten å ta noen risiko. Risikoen er det kommunen, altså fellesskapet, som tar.

Overskuddene i denne sektoren er ene og alene skapt av skattepengene våre og foreldrebetalingen. Disse pengene var ment for barna i barnehagen.

Jeg kan love deg en ting. Min oldefar Trygve brukte ikke livet sitt på deg, på LO-kongress og partilandsmøte, som leder av partilaget i kommunen, for at du skulle gi mine skattepenger til kommersielle kjeder i form av privat velferdsprofitt.

Men «barnehagesektoren skal være attraktiv å investere i», var din kommentar. Du berømmet de kommersielle eierne i bransjen for «stor samfunnsdugnad». Du stilte deg som garantist for at det fortsatt skal høstes kommersiell gevinst fra fellesskapets barnehagemidler (Arild Grande, barnehage.no, 22.8.).

Du hadde varslet et «retningsvalg» for Norge. Men du løftet knapt et øyenbryn over gladmålingen fra Sentio, som viste at 61 prosent av velgerne er imot at kommersielle eiere tar ut privat profitt fra skattefinansierte sykehjem og barnehager.

61 prosent av velgerne vil ikke være med på å bruke tre milliarder skattekroner i året på Norlandia-kjeden, som ga så dårlig stell til 76 år gamle Åge ved Norlandia Cares bosenter i Moss at det krydde av larver i sårene hans.

Åge hadde betalt skatt til fellesskapet i 50 år. Da hjertet stanset, satte Norlandia Care av seks minutter til å redde ham. De fortsatte ikke livredning fram til ambulansen og hjertestarteren kom, slik de skal.

De to store eierne i Norlandia er blitt milliardærer på skattebetalernes penger. Norlandia kutter kostnader for å øke profitten. Ambulansefolkene i Moss fant hjerteaktivitet, men det var for sent. Åge ble «fratatt sjansen til god vellykket gjenoppliving», skrev de i en resignert rapport.

Ikke så lenge før Åge døde, hadde eierne tatt 102 millioner kroner i utbytte fra Norlandia Care.

Da du sendte Hadia Tajik til å kommentere skandalen på Dagsrevyen, var du tynget av elendige meningsmålinger og det var kort tid til valget. Jeg ventet å få høre det et stort flertall av velgerne vil høre: At vi ikke skal ha kommersielle sugerør inn i fellesskapets eldreomsorg. At profittmotivet er uegnet til å styre virksomheter der mennesker er utlevert til andres makt.

Men det var ikke det du sa. Du ville, i stedet, begynne å «stille krav til de aktørene som det her er snakk om» (Dagsrevyen, 30.8.). Hvilke krav? At pasientens sår skal vaskes, så det ikke går larver i dem?

Du har ikke konkurranseutsatt et sykehjem siden 2003, så vidt jeg vet, men er villig til å dø for Høyres rett til å gjøre det. Du garanterer fortsatt private overskudd fra eldreomsorgen fordi profittstopp, som vi har i skolen, «vil være svært tidkrevende og lite effektivt» (Hadia Tajik, fagbladet.no, 06.09.17).

Jeg kom til å tenke på detektiv Ford Fairlanes udødelige filmreplikk: «Some people play hard to get. I play hard to want.»

Rødt og SV ville få valgkampen til å handle om å stanse velferdsprofitørene. Det ville ikke du. Du foretrakk at den handlet om Sylvi Listhaug.

Hvorfor? Det er dette jeg vil ta opp  med deg. Jeg forstår det ikke.

Hvorfor velger du å opptre som den milde beskytter av Norlandia Care og barnehagebaronene? Det kan åpenbart ikke være fordi du er ute på stemmefiske. Så hvorfor?

Jeg er åpen for at du har en god grunn. Men da må du fortelle meg hva den er. For uten en god grunn, er det ikke politisk bærekraftig det du holder på med nå. Det største venstrepartiet i et land som Norge kan ikke ha som standpunkt at penger vi skatter til felles barnehager og barnevern og eldreomsorg skal forsvinne til investorer som privat velferdsprofitt.

Så gi oss den begrunnelsen. Eller bedre: Bruk denne saken til å komme deg videre, etter det som har skjedd. Vis at du mener alvor med å skille deg fra Høyre. Det beste for landet, det beste for deg.

Husk: At vi ikke stemte på deg, betyr ikke at vi ikke bryr oss om hvordan det går.

Mvh,
Magnus E. Marsdal
Leder i Manifest Tankesmie

Trykt i Klassekampen 9.12.17