fbpx

Venstresidens tankesmie

Fakta om Folketrygd

«Vi bruker 370mrd på å lønne 1,3 millioner mennesker som ikke jobber», uttalte Frps Robert Eriksson til Nettavisen i forbindelse med framleggingen av neste års statsbudsjett.

«På sju år har kostnadene til folketrygden økt med 123 milliarder kroner – eller med 50 prosent», advarte Norsk Industris Stein Lier-Hansen i Vårt Land.

Dette ser dramatisk ut, noe som også er hensikten. Lier-Hansen bruker nominelle tall (veksten i kroner). Han justerer ikke for den generelle prisstigningen, noe som kan være villedende.

Fakta er at økningen i Folketrygdens utgifter under de rødgrønne – justert for prisstigning – har vokst omtrent like mye som fastlandsøkonomien som helhet. Dette ser vi av følgende figur:

Kilde: Statsbudsjettet 2013 og SSB

Det er lite tillitsvekkende at Lier-Hansen også gjentar NHOs uriktige påstand om at «stadig færre» er i jobb i Norge. Fakta er at sysselsettingen har vært økende gjennom fire tiår. NHO ble irettesatt av Statistisk Sentralbyrå på dette punktet i fjor.

Det konstruerte bildet av en «utgiftseksplosjon» underslår at mye av veksten de siste årene er drevet av økningen i antall pensjonister. I perioden 2005 til 2013 står posten alderspensjoner for over 70 prosent av veksten i kroner og øre, og den utgjør 80 prosent av neste års økning.

Dessverre handler denne debatten ofte mer om fordommer enn om fakta, noe SVs Karin Andersen har kommentert på sin blogg:

«Det er blitt mange eldre i dette landet, flere lever lengre og flere har tjent opp mer pensjon enn før. Det er bra, men det koster. Dette er hovedårsaken til økningen i utgifter til Folketrygden. […] Hvis Lier-Hansen og hans meningsfeller kunne slutte med å spre nedsettende og stigmatiserende holdninger om folk som sliter, og heller bidrar til å løfte de som har det vanskelig, ville flere levd anstendige liv og kommet i arbeid. […]

Det gjenstår å se om fakta i saken påvirker holdningene til Lier-Hansen. Det kan vi håpe på. For det er mulig med mindre trygdeutgifter og flere i arbeid og færre vonde liv hvis vi alle bidrar positivt, både til holdninger og muligheter. Da kan vi utløse evner, talent og arbeidskraft som i dag ligger brakk. Det eneste som kan gå tapt er de stygge fordommene noen i dag har mot folk som sliter. De fordommene lever vi alle bedre uten.»

  • Les Andersens blogginnlegg her.
  • Se debatt mellom Karin Andersen og Stein Lier-Hansen på Dagsnytt 18 her.