fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport om den svenske skolen

Manifest Analyse ga i 2012 ut rapporten «Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen»

Les rapporten her

Hovedfunn:

Det svenske utdanningssystemet pleide å utmerke seg med gode resultater og lav ulikhet. Leseforståelsen blant yngre elever var blant de beste i OECD, i naturfag var svenske ungdommer på topp.

  • 20 år senere går nesten hver fjerde elev ut av niende klasse uten godkjente karakterer, og mister dermed muligheten til å starte på videregående skole. Sverige har falt fra 3. til 19. plass på PISA-undersøkelser i leseforståelse.
  • 47 prosent av de videregående skolene i Sverige er nå private, av disse skolene eies 84 prosent av aksjeselskap.
  • Fem skolekonsern dominerer markedet og de hadde en samlet profitt på over 400 millioner kroner i 2009.
  • Det er i dag store kvalitetsforskjeller på skolene. Hvilken skole eleven går på har fått mer å si for prestasjonene.
  • Det frie skolevalget har blitt en «sorteringsmaskin», der foreldrene til godt motiverte og høytpresterende elever aktivt velger visse skoler og velger bort andre skoler.
  • Erfaringene fra Sverige viser at mer konkurranse i skolen ikke bedrer resultatene. Tall fra OECD konkluderer med det samme.
  • Sverige gjennomførte Høyre og FrPs drømmeskole på 90-tallet. Nå viser en rekke rapporter at konsekvensene har slått negativt ut for kunnskapsnivået til svenske elever.

Les rapporten her: «Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen»

For kommentarer og mer informasjon, kontakt:
Utreder og forfatter av rapporten, Ebba Boye, på tlf. 90144308.