fbpx

Venstresidens tankesmie

Fortellingen om at vi ikke har råd

Tidsskriftet Tvärdrag (gitt ut av miljøet rundt svenske AUF) har viet sitt nyeste nummer til framtidens velferdsfinansiering, med tittelen «Några påstår att vi inte längre har råd med välfärden. Men det är inte sant.» Her skriver blant annet Ali Esbati om hvordan det kan ha seg at vi som samfunn er ventet å bli rikere og at vi kommer til å leve lengre, men likevel ikke har råd til å ta hånd om hverandre.

«Om skattehöjningar utesluts ur det politiska medvetandet kortsluts politiken. Svaren blir automatiskt mer privatisering. Den så kallade äldrechocken blir bara ett riktigt problem om man från början slagit fast att marknaden är vägen och sanningen», skriver Esbati.

Sentralt i temanummeret står rapporten fra den såkalte Borg-kommisjonen, som kom i fjor. Den hevdet at det er mulig å klare framtidens velferdsfinansiering – men bare om den delprivatiseres. Tvärdrag-redaktør Daniel Suhonen og Felix Debels skriver i sitt bidrag: «Fast grunden till berättelsen att vi inte har råd är att vi har råd. Enligt finansdepartementet kommer den årliga standardökningen i offentlig sektor vara 0,25 procent samtidigt som den privata konsumtionen växer med mer än tre procent per år.»

Men skattenivået skal ligge fast: «Så vad blir slutsatsen? Jo, att finansieringen i hög grad måste privatiseras. […] Man öppnar också för att kommunerna ska tillhandahålla ett basutbud med möjlighet att privat “toppa upp” välfärden med tilläggstjänster. Klassamhället på ett servicehus nära dig.»

Les teksten til Ali Esbati her.
Tvärdrags hjemmeside finner du her.