fbpx

Venstresidens tankesmie

Sølvpuss-subsidier?

Etter svensk modell ønsker nå Krf og Høyre, flankert av et nytt Civita-notat, å innføre skattefradrag for tjenester i hjemmet. En nærmere gjennomgang av argumentasjonen som brukes til å fremme forslaget viser at den ikke holder mål på flere viktige punkter.

  • Det svenske skattefradraget blir hovedsakelig benyttet av personer i øvre del av inntektsfordelingen.
  • Den påståtte sysselsettingseffekten er sterkt overdrevet, og tilskriver mer eller mindre all sysselsettingsvekst i sektoren til skattefradraget, selv om mange av jobbene eksisterte før det.
  • Reformens selvfinansierende effekt er et rent teoretisk resultat, som avhenger av en rekke faktorer som neppe kan sies å være oppfylt i virkeligheten.
  • Påstandene om at skattefradraget skal motvirke svart arbeid er vanskelig å bekrefte i praksis.

Alternativt til å gi skattelette til de som allerede har mest, kunne man brukt pengene til å styrke det offentlige tjenestetilbudet. Under Reinfeldts regjeringsperiode har for eksempel antallet sysselsatte i offentlig sektor sunket med om lag 90.000 personer.

Les mer her.