fbpx

Venstresidens tankesmie

Folk og røvere.

«Til tross for at USAs BNP har vokst og vokst, har den typiske husholdningen (median) nå lavere inntekt enn for ti år siden. En heltidsarbeidende mannlig arbeider har i dag lavere realinntekt enn i 1973», skriver Ali Esbati i en kronikk i Dagsavisen.

«Dette betyr helt enkelt at vanlige amerikanere er blitt tynt fra ulike hold til fordel for en stadig mer superrik elite. Og nå etter kollapsen må de betale enda mer.

«Høyresiden i USA, som overalt ellers, stiller spørsmål ved om de fattige ‘egentlig’ er fattige. Det har vært populært med statistikk om at også visse fattige har råd til kjøleskap og DVD-spiller. I all sin empatiløshet avslører det et grunnleggende problem. Det er nettopp annet enn elektriske apparater som koster mer i industrialiserte land; sånt som utdannelse og helsetjenester. 50 millioner amerikanere er i dag uten helseforsikring. Forsikringer via arbeidsgiverne har stupt,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her