fbpx

Venstresidens tankesmie

Nytt notat om grønn industriutvikling

Norsk flytende havvind bør går foran og presse kostnadene ned til et nivå der teknologien ikke lengre krever subsidier for å være konkurransedyktig i det voksende verdensmarkedet for fornybar energi.

Dette notatet fra Manifest Tankesmie ser på hva slags finansieringsordning som trengs for havvind, som en del av en langsiktig industripolitikk.

Notatet viser hvordan et regulatorisk rammeverk for havvvind kan utformes slik at fellesskapets støtte til industrien fører til inntekter, arbeidsplasser og verdiskapning som kommer fellesskapet til gode.

Notatet foreslår en finansieringsordning som stiller krav til innenlandsk industrialisering, finansiert gjennom en avgift på petroleum og aktivt statlig eierskap.

Last ned notatet.

 

Pressehenvendelser:

Jonas Algers, samfunnsøkonom, Manifest Tankesmie

Magnus Marsdal, leder, Manifest Tankesmie