fbpx

Venstresidens tankesmie

Det nyliberale ikke-mennesket

«Den herskende ideen om “økonomi” overskrider nasjonsgrensene. Under dette regimet er alt reduserbart til enkle, maksimalt forflatede markedsrelasjoner. En omfattende naturkatastrofe. En omfattende politisk krise. Begge framtrer som tilfeldige “eksterne sjokk”. Den anbefalte måten å forholde seg til dem på, rører seg langs en allmenngyldig akse: Kjøp eller selg», skriver Ali Esbati i Dagsavisen.

Esbati skriver om hvordan det nyliberalistiske tankesettet reduserer alt til økonomiske transaksjoner, og siterer Arne Johan Vetlesen fra nyeste utgave av Agora på hvordan nyliberalismens har som «et mål å bringe all menneskelig (sam)handling innenfor markedets domene.»

«I det nyliberale verdensbildet er fantasien om markedets effektivitet alt – hundretusenvis av grekere som krever økonomisk rettferdighet og menneskelig verdighet intet. Slik gjør nyliberalismen noe med oss, med vår plass i verden, med våre relasjoner til våre medmennesker. Den gjør oss til ikke-mennesker i forhold til det samfunnet vi hver dag gjenskaper. Som den franske filosofen Dany-Robert Dufour skriver i Agora: “Det er ikke bare de institusjoner vi deler som er i fare; det er også, og fram for alt, hva vi er”.»

Les hele kronikken her.