fbpx

Venstresidens tankesmie

«Nedbemanninger hovedgrunn til massesykmeldinger»

Nedbemanning og «rasjonalisering» er en dominerende faktor bak økt sykmelding. Dette slår forskerne Jörgen Winkel og Rolf Westgaard ved Göteborgs universitet fast i en vitenskaplig rapport. I rapporten har de gått gjennom 10 000 forskningsartikler fra de siste 20 årene.

Undersøkelsen viser at økt press i sammenheng med kutt og nedbemanning påvirker de ansatte. «I rasjonaliseringsbølgen dras de gode effektene av arbeidsmiljøarbeidet ned i et hav av negative effekter,» konkluderer avisa Gøteborgs-Posten.

Det som kommer fram i den vitenskaplige litteraturen som de har gått gjennom, er at nedbemanningsprosesser kan føre direkte til økt sykdom, eller indirekte til å forsterke risikofaktorene for sykdom. Grunnproblemet er økt stress, enten i form av arbeidspress eller i form av usikkerhet om framtiden eller minsket innflytende.

Forskerne mener dette bør påvirke arbeidsmiljøarbeidet. Trenden de siste årene har vært at nesten alle tiltak har vært innrettet mot de individene som har problemer – ikke de systemene som fører fram til problemene. Det er fint at man løser ergonomiske problemer (arbeidsstillinger, verktøy etc.) men man må skifte fokus til å se på de virkelige årsakene til at mennesker har vondt eller har det psykisk dårlig.

Les artikkelen i Gøteborgs-Posten her.