fbpx

Venstresidens tankesmie

Flere midlertidige ansettelser er ikke ønsket

HSH hevdet i Dagsavisen 20. januar at “de funksjonshemmedes egne organisasjoner er langt på vei enge med næringslivet” som ønsker flere midlertidige ansettelser. Dette stemmer ikke, og viser igjen at HSH dytter arbeidergrupper foran seg i sin kamp for mer utrygghet i arbeidslivet. Norges Handikapforbund er mot økt bruk av midlertidige ansettelser, og skriver:

Mer fleksibel arbeidstid, bistand til å skaffe jobb, tekniske hjelpemidler, universell utforming, bedre tilgang til transport til og fra jobb og behovet for assistanse, er de tiltakene som fremheves blant medlemmene, og som NHF er opptatt av at myndighetene skal satse på.

Les mer på Norges Handikapforbunds nettsider.