fbpx

Venstresidens tankesmie

Permanent midlertidig?

Hvordan arbeidslivet er organisert er noe av det som aller mest påvirker et samfunn og hverdagslivet for borgerne i det. I valgkampen er høyresidens partier, særlig Høyre, ofte heller ulne om hva de ønsker å endre på i Arbeidsmiljøloven. Men forskjellene mellom blokkene er tydelige, noe som blant annet kommer fram i partienes svar til LO sine spørsmål om arbeidslivet.

I artikkelen Permanent midlertidig på manifesttidsskrift.no skriver Ida Søraunet Wangberg om en av de sentrale spørsmålene på arbeidslivsområdet: midlertidige ansettelser. «Hva Høyre definerer som et ‘midlertidig behov’ er foreløpig uklart. Slik det er formulert i partiets program, kan det tolkes som det er opp til arbeidsgiver selv å definere,» påpeker hun.

Les også:

  • Den glemte arbeidshverdagen. Lotta Elstad om gapet mellom det abstrakte og det konkrete perspektivet på arbeid. Om makt og avmakt.
  • En endret jobbhverdag. Nina Skranefjell om arbeidspress og mer detaljstyring innenfor mange bransjer.
  • Den trygge rammen. Ingrid Wergeland om dagens arbeidsmiljølov og hva som står på spill hvis høyresiden får makt til å endre den.