fbpx

Venstresidens tankesmie

Manifest Master

Trenger du ideer til masteroppgaven?
Manifest kan hjelpe deg med ideer. Det trengs fortsatt mer fakta og færre myter for å finne gode løsninger på problemer knyttet til arbeid og velferd. Derfor vil vi gi studenter ideer til masteroppgaver som kan gi mer kunnskap på viktige områder. Mange studenter har lyst til å skrive oppgaver som leses også utenfor fakultetet. Manifest ønsker å gi gode oppgaver et større publikum.

Oppgavene ligger også ute på Vitenskapsbutikken og Bridge NTNU

Oppgaver innenfor statsvitenskap
Oppgaver innenfor sosiologi
Oppgaver innenfor samfunnsøkonomi
Oppgaver innenfor historie

Det vil etterhvert komme flere oppgaver innenfor blant annet samfunnsgeografi, pedagogikk og juss.

Hva kan Manifest tilby?
Manifest kan bidra med datamateriale, med å sette deg i forbindelse med relevante aktører innen feltet og være behjelpelige med litteratur og kildemateriale i den grad vi har oversikt over dette. Vi kan tilby en fast kontakt her i sekretariatet til oppfølging underveis og som sparringspartner.

Søknaden skal inneholde:
– Søknadstekst
– Prosjektskisse for masteroppgaven
– CV og karakterutskrift

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
Kontaktperson: ingrid.wergeland[at]manifestanalyse.no, 22995204
Send søknaden til tankesmie[at]manifest.no. Vi behandler søknader løpende.

MASTERSTIPEND
Du kan også søke et stipend på 10.000 kroner, for å skrive en ferdig masteroppgave om til rapport.

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2015. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Les mer om stipendordningen her.