fbpx

Venstresidens tankesmie

Manifest på Arendalsuka

Manifest deltar på tre arrangementer under Arendalsuka 2016:

1) Nullvisjon for varehandelen (arr. Handel og Kontor, Virke)
Tid: Tirsdag 16. august kl. 14.00-16.00. Sted: Bankgården

Hvor er de politiske veivalgene for den største sysselsetteren? Debattene ledes av grillmester og kåsør Knut Nærum og Cathrine Sandnes i Manifest analyse. Meningsberettigede politikere skal grilles, partene i arbeidslivet skal utfordres og interessante funn fra analyser og rapporter skal presenteres.

Lenke til arrangementet.


2) Velstandsparadokset – Barnefattigdom i Norge (arr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Tid: Onsdag 17. august kl. 13.00-14.30. Sted: Arendal bibliotek

Det norske velferdssamfunnet skal utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og sørge for et sikkerhetsnett for de mest utsatte. Likevel opplever vi en stadig økning i omfanget av barn som lever i fattigdom. I 2014 levde 92.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt i Norge. Hva skjer i samfunnet når inntekstulikheten øker og stadig flere barn lever i relativ fattigdom?

I oppvekstsofaen diskuterer Solveig Horne, Kristin Clemet, Cathrine Sandnes, Ivar Stokkereit og Tone Fløtten om hvorfor vi nå aksepterer at flere og flere barn blir fattige. Bør vi gjøre mer for å sikre sosial utjevning, eller er problemet at vi ikke er treffsikre nok?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet presenterer et nytt indikatorsett på barnefattigdom.

Lenke til arrangementet.


3) Framtidens arbeidsmiljølov (arr. Landsorganisasjonen i Norge, NTL, Fagforbundet, Handel og Kontor, Fellesorganisasjonen)
Tid: Fredag 19. august kl. 10.30-12.30. Sted: Bankgården

En sterk arbeidsmiljølov er grunnstenen i arbeidslivet. For å kunne møte dagens og fremtidens arbeidsliv må den endres i takt med tiden. Hvordan ønsker vi at fremtidens arbeidsmiljølov og arbeidslivsreguleringer skal bli? 

Medvirkende:
  • Peggy Hessen Følsvik, LO.
  • Marianne Andenæs, leder, Norsk studentunion.
  • Daniel Suhonen, Katalys, svensk tankesmie.
  • Sissel Trygstad, Forsker, Fafo.
  • Ingrid Wergeland, debattleder, Manifest.

Lenke til arrangementet.