fbpx

Venstresidens tankesmie

Fagforeninger må få gå til rettssak

«Det er på tide at Arbeiderpartiet retter opp en gammel urett,» skriver LO-Aktuelts Torgny Hasås i en kommentar om problemene med håndhevelse av Arbeidsmiljøloven ved ulovlig innleie eller ulovlig bruk av midlertidige ansettelser.

I dag er det bare den enkelte arbeidstaker – som altså er i et utrygt arbeidsforhold – som har rett til å gå til sak i slike tilfeller. I praksis betyr det at bestemmelser i loven brytes rutinemessig, uten at det får rettslige konsekvenser. Dette er et hyppig forekommende problem, for eksempel innen hotell- og restaurantnæringen. Som Hasås påpeker var Arbeiderpartiet bevisst problemet under saksbehandlingen i 1999, men da var partiet i opposisjon, og inngikk et kompromiss med Bondevik-regjeringen.

«Det eneste holdbare er at de som har et varig forhold til bedriften, tar på seg oppgaven med å slå ned på ulovligheter. I denne sammenheng er det fagbevegelsen, enten det er klubb, forening eller forbund, som må få rett til gå til sak,» skriver Hasås.

Dette er en løsning som jussprofessor emeritus Henning Jakhelln, en framstående ekspert på norsk arbeidsrett, har sett nærmere på. Manifest Analyse har tidligere presentert Jakhellns forslag i en politisk anbefalning. Henning Jakhelln kommer også å delta på Manifest Årskonferanse 2011, 1. mars.