fbpx

Venstresidens tankesmie

Lønnsdumping og diskriminering

Ingrid Wergeland svarer på Dagbladets leder om Venstres forslag til et lavere lønnsnivå for flyktninger.

Heller enn å gå inn for forslag som undergraver tariffavtaler, bør vi styrke arbeidet mot sosial dumping. Dette betyr: gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, stille krav om maks to ledd underleverandører i anbudsrunder, forby den kommersielle bemanningsbransjen og heller satse på en effektiv offentlig arbeidsformidling.

Målet er at flyktningene skal bli integrert i det norske samfunnet, ikke bli en ny underklasse.

Les hele innlegget her.