fbpx

Venstresidens tankesmie

CO2-kvotenes vidunderlige nye verden

Klimatoppmøtet i København endte i fiasko – ikke minst grunnet arroganse fra vestlige land rettet mot de fattige land. Men arbeidet for å mestre klimaendringene på nasjonalt og globalt nivå slutter selvfølgelig ikke med det.

Et av grepene som særlig politiske ledere i EU – men også Norge – satset mye energi og prestisje i å fremme i hele verden, er handel med CO2-kvoter. Det er altså et system hvor man blir tildelt rett å slippe ut en viss mengde CO2. Hvis man ikke slipper ut så mye CO2, kan man selge sine kvoter til andre.

Tanken er at det ska bli økonomisk lønnsomt å begrense sine utslipp. Sånn skal markedets usynlige hånd dytte oss inn i en mer klimavennlig framtid.

SVINDEL
Det er alvorlige problemer med denne tilnærmingen. Dag Seierstad fortalte i en kronikk i Klassekampen lørdag 19.12.pdf om en omfattende svindel i handelen med slike kvoter. Svindelen summerer seg foreløpig til over 45 milliarder kroner.

Som Seierstad konkluderer: «Der det er markeder, er det også kjeltringer. Der det er finansmarkeder, har kjeltringer ekstra lett spill». Han nevner også flere andre motforestillinger mot en markedsbasert klimapolitikk.

PROBLEMATISK MARKED
En omfattende gjennomgang av problemene med CO2-handel går å finne i den vitenskaplige rapporten «The Brave New World of Carbon Trading» (pdf, 47 sider), av professor Clive L. Splash.

Spalsh sine konklusjoner er tydelige og knusende: Dette er metoder som har blitt løftet over fra lærebøker i økonomi til den politiske dagsorden. Tilnærmingen er basert på en forenklet neoklassisk økonomimodell. Og den fører til at en distraksjon bort fra det avgjørende behovet for å forandre adferd, institusjoner og infrastruktur. En sammenfatting av poengene i artikkelen kan leses her.

For øvrig ble konklusjonene i artikkelen for sterk politisk kost for den opprinnelige arbeidsgiveren til Clive Splash, vitenskapsbyrået CSIRO i Australia. Splash ble presset til å endre i rapporten, men nektet. Han valgte å si opp, av hensyn til sin vitenskaplige integritet.

CHAVEZ HAR ORDET
PS. Som bonusmateriale i klimadebatten byr vi på et klipp fra talen til Hugo Chavez på Københavnkonferansen, hvor han fikk kraftig applaus da han blant annet sa at «hvis klimaet hadde vært en bank, hadde de allerede reddet den».

Hør også den høyreradikale amerikanske radioprofilen Rush Limbaugh kommentere København. Limbaugh mener miljøbevegelsen er de samme folkene som heiet på Sovjetunionen og som nå funnet seg en ny stridsarena. Han slår også fast at «Konferansen har vært designet bevisst og primært for å ødelegge USA»

Hvis du ikke har mulighet å laste ned pdf-filer, kan du gå til denne websiden og kopiere in koblingen til pdf-filene. Da kan du lese innholdet direkte på web.

Ali Esbati
Økonom, Manifest Analyse