fbpx

Venstresidens tankesmie

Konkurransens konsekvenser

Høyresiden tar det som regel for gitt at konkurranseutsetting gir effektivitetsgevinster. Det offentlige kan dermed «spare penger» ved å slippe private aktører til. I den virkelige verden er bildet mer sammensatt.

En ny svensk studie, «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?», har sett på utviklingen i Sverige de siste 20 årene, og konkluderer med at: «Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.»

Laura Hartman i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som står bak studien, skriver i Dagens Nyheter: «Att 20 år har gått utan en systematisk utvärdering av privatiseringspolitiken är oacceptabelt. Många av välfärdens klienter befinner sig i en utsatt position och de har rätt till bästa möjliga service inom ramen för de mål och resurser för välfärdspolitiken som vi gemensamt satt upp. För att uppnå detta räcker det inte med ideologisk trosvisshet som beslutsunderlag

Les Hartmans kronikk i Dagens Nyheter her.

Les mer om rapporten her.

Les et sammendrag her.