fbpx

Venstresidens tankesmie

—Jeg trodde ikke den private næringsfrihet innebar fri tilgang på statlige midler

«Har samfunnet noe å tjene på kommersielle barnehager? Ingen av de to sentrale argumentene holder, » skriver Manifest-økonom Roman L. Eliassen i Dagbladet.

«Tirsdag 29. mai kunne vi lese i Aftenposten at fortjenesten i private barnehager er tre ganger så høy som på Oslo Børs og at stadig flere barnehager inngår i store kjeder. Den opptjente egenkapitalen i selskapene steg fra 250 millioner kroner i 2007 til 4 milliarder i 2016.

Befolkningsflertallets skepsis er altså berettiget. Det gir grunn til å spørre: Finnes det i det hele tatt noen gode grunner til å ha kommersielle barnehager?

Hvis det ikke er det, er det på høy tid at stortingsflertallet lytter til folket og avskaffer kommersielle barnehager,» skriver Eliassen.

Les hele innlegget i Dagbladet.