fbpx

Venstresidens tankesmie

Politisk indoktrinering i skolen

Oslo Freedom Forum inviterte oss elever til en «politisk nøytral» konferanse. Det vi fikk var politisk indoktrinering, sponset av Oslo kommune.

KRONIKK AV BÅRD NIKOLAS VIK STEEN, Elev ved Lamberseter VGS
Trykt i Dagsavisen 10.05.2010

Frps Oslo-byråd Sylvi Listhaug har nylig gått hardt ut mot det hun mener er politisk indoktrinering i norsk skole. Her skal hun få en sak å henge fingrene i. Oslo Freedom Forum (OFF) dekket den siste uka i april deler av Karl Johan med bannere som framhevet forumets viktige rolle som forkjemper for menneskerettighetene. Vi var 20 elever fra Lambertseter VGS og rundt 200 elever totalt som ble sendt til denne konferansen 29. april. I OFFs invitasjon til skolene våre, ble vi lovet en: «politisk og religiøst nøytral konferanse». Det var på dette grunnlaget vår skole bestemte å sende oss og det var dette vi forventet. Vi fikk noe helt annet.

Da vi kom til konferansen, var det ledende representanter fra Unge Høyre som klippet billetter. Dette virket ikke særlig nøytralt. Som for å understreke mangelen på politisk nøytralitet, var både Siv Jensen og Kristin Clemet representert på scenen, i tillegg til en stor andel svært høyrevridde talere. Ingen politikere eller personligheter fra den andre siden av den politiske skalaen var tilstede. I invitasjonen ble det hevdet at statsråd Erik Solheim skulle delta. Han så vi aldri. I stedet fikk de fremmøtte Siv Jensen.

Jeg utfordrer Sylvi Listhaug til å fortelle elever og foreldre i Oslo om hun, som motstander av indoktrinering, finner det akseptabelt å utsette tenåringer for så ekstreme virkemidler som vi opplevde under Oslo Freedom Forum.

Her tenker jeg spesielt på innlegget til mediemagnaten Marcel Granier fra Venezuela. Rundt 200 elever fra videregående skole var invitert i beste skoletid. Overfor disse tok Granier i bruk en ekstrem form for påvirkning gjennom en film som må bryte med samtlige regler innen presseskikk. Her fikk vi en suspekt sammenklipping av et titall taler fra president Hugo Chavez, som med bilder i sakte film og tilsatt dramatisk musikk gjorde et sterkt inntrykk på mange av elevene i salen. Filmen viser president Chavez som gjentatte ganger sier at han skal gå til krig mot de private massemediene, men den ekstreme klippingen gjør det umulig å få noe helhetlig inntrykk av talen. Den delen av talen hvor Chavez forklarer hvordan noen private medier beviselig var delaktige i landets ulovlige militærkupp i 2002 er helt klippet bort. At Granier faktisk eier og styrer en av TV-kanalene som støttet militærkuppet mot en folkevalgt president, ble avdekket i en rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse da Oslo Freedom Forum startet. Vi elever som var sendt dit fikk derimot aldri høre noe om denne kritikken, hverken fra arrangøren eller fra innlederne. Det vi fikk, var uhemmet propaganda fra en mektig og erfaren mann som selv er part i konflikten han «informerte» Oslo-elevene om.

Arrangementet var ikke nøytralt, det var ensrettende. Talerne som var valgt ut snakket nærmest utelukkende mot venstreorienterte styrer, mot islamske styrer eller islam, det var tydelig at det var et mønster; de snakket uimotsagt. Det var ingen dialog og det var ikke lagt opp til spørsmål eller debatt. Det som i dagens verden blir oppfattet som Vestens/USAs «fiender» eller motparter ble kritisert etter noter, noe som ofte er vel fortjent. Likevel var det påfallende at INGEN saker som omhandlet våre Nato-alliertes menneskerettighetsbrudd ble tatt opp. Ingenting om Israel, ingenting om situasjonen i Irak, ingenting om USAs dødstraff. Stater som Israel, Usa, Saudi-Arabia eller historier om kristen eller jødisk ekstremisme ble ikke nevnt med ett ord. Jeg sier ikke at de historiene vi hørte var usanne. Alle de nevnte temaene fortjener oppmerksomhet. Men jeg og flere av mine klassekamerater reagerer sterkt på Oslo Freedom Forums tydelige partiskhet.

At elever sendes til et slikt arrangement blir desto mer urovekkende når vi ser rullebladet til noen av forumets «Heroes of Human Rights». Det ble nylig avdekket at tre av forumets deltagere var enten støttespillere for militærkuppet i Venezuela i 2002 eller tilhenger av militærkuppet i Honduras i 2009.

Det er utrolig hvordan arrangørene kan presentere sine talere Leopoldo Lopez, Marcel Granier og Armando Valladares som forkjempere for menneskerettighetene. Flere medier har i forbindelse med årets Freedom Forum fokusert på hvordan disse beviselig ikke er noen slike helter. Under kuppet i Venezuela i 2002 ledet Lopez en væpnet arrestasjon av den demokratisk valgte justisministeren. Graniers TV-kanal fremmet kuppgeneralene aktivt. Kuppet skjedde mot de folkevalgte, mot demokratiet. Det gjorde også militærkuppet i Honduras i fjor, som Armando Valladares støtter aktivt, selv om det er fordømt av president Obama og verden for øvrig. Tross alt dette, får elever i Oslo-skolen disse talerne presentert som menneskehetens helter. De kontroversielle handlingene knyttet til militærkupp ble ikke nevnt av Oslo Freedom Forum med ett ord.

Denne «nøytrale» konferansen viste seg å fremme en svært høyrevridd agenda i menneskerettighetenes navn. På tross av dette, eller kanskje nettopp derfor, valgte Oslo Freedom Forum å invitere elever fra Oslos «Politikk og Menneskerettigheter»-klasser på falskt grunnlag. Dette bør ikke Oslo-skolene akseptere. Dette er elever med interesse for fagområdet og mange av dem kommer sikkert til å arbeide med temaet i fremtiden. Det er helt uholdbart at den offentlige fellesskolen blir med på å fremme propagandashowet Oslo Freedom Forum som en «nøytral» kilde til informasjon om menneskerettigheter .

Oslo Kommune støttet årets forum med 1,6 millioner kroner og bidrar med dette til indoktrinering i skolen. Jeg håper at Oslo kommune nå stopper dette misbruket av borgernes penger. Jeg anbefaler lærere, elever og rektorer å ha en kritisk holdning til Oslo Freedom Forum i fremtiden. Organisasjoner som Amnesty, Fritt Ord og Den norske Forfatterforening burde også revurdere om de skal fortsette å la seg bruke til å legitimere et så tydelig politisk vridd arrangement. Eller er også dere blitt lurt?

Bård Nikolas Vik Steen,
Elev ved Lamberseter VGS