fbpx

Venstresidens tankesmie

Ideologisk hodepine for Høyre og Frp

Magnus E. Marsdal skriver i Dagbladet om avtalen mellom byrådet i Oslo og Rødt som innebærer at ideelle barnehageaktører skal prioriteres framfor de kommersielle.

I alle år har tilhengerne av privat profitt fra velferdsstatens tjenester argumentert mot offentlig monopol og for «mangfold». På ren refleks vil Høyre og Frp kanskje angripe den nye politikken i hovedstaden på samme måte. Det blir i så fall skivebom.

Barnehageavtalen i Oslo trekker skillet mellom ideell og kommersiell, ikke mellom privat og offentlig. Det er ikke private barnehager bommen går ned for, men aktører med kommersielle motiver for sin virksomhet.

[…] 88 prosent av alle som har tatt standpunkt vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra driften av barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Det viste Ipsos’ meningsmåling i februar 2016. Bare 22 prosent mener det er et dårlig forslag å forby all kommersiell profitt på disse områdene.

En sterk opinion betyr lite, hvis intet politisk parti gjør folkemeningen til sin kampsak. Derfor er Oslo-byrådets avtale med Rødt et alvorlig nederlag for de kommersielle aktørene. Det kan bli flere.

Les hele debattinnlegget her.


blaideologiskhodepineDagbladet, 09.11.16