fbpx

Venstresidens tankesmie

Loïc Wacquant om byplanlegging og sosial isolasjon

Den tredje og siste teksten i vår miniserie med vitenskaplige artikler av den franske sosiologen Loïc Wacquant er nå sendt ut med vårt nyhetsbrev Manifest Orientering.

I artikkelen «Designing Urban Seclusion in the Twenty-First Century» fordyper Wacquant sin analyse av plass som et produkt – og formidler – av makt. Blant annet advarer han mot å bruke termen «getto» om de europeiske storbyenes marginaliserte områder. I disse områder – som er blitt mer etnisk heterogene og mindre organiserte – er den sosiale og plassmessige dynamikken på mange måter den motsatte av den tradisjonelle gettoens. Wacquant foreslår å bruke termen «anti-getto» for å tydeliggjøre denne kontrasten. Og han peker ikke minst på den rolle som statens byråkratiske apparat spiller i reproduksjonen av denne strukturen.