fbpx

Venstresidens tankesmie

Styret i Manifest senter for samfunns-analyse

Styreleder:
Roar Eilertsen

Styrets øvrige medlemmer:
Ingrid Aune
Ingrid Fiskaa
Stein Guldbrandsen
Ida Holen
Håkon Kolmannskog
Julie Lødrup
Knut Kjeldstadli