fbpx

Venstresidens tankesmie

Fortsatt i det blå

Siv Jensen og Fremskrittspartiet argumenterer for skattekutt på generelt grunnlag for å fremme vekst og velferd. Det har de gjort før. Manifest Analyse ga i 2009 ut rapporten «Skattepolitikk i det blå» i 2009, om manglende faktagrunnlag for påstander om «dynamiske» effekter av skattekutt.

Rapporten viste blant annet at:

• Høyskattland har bedre resultat enn lavskatt land på områdene produktivitet, barnfattigdom, spedbarnsdødelighet, livstilfredshet og lønnsforskjeller.
• På områdene arbeidsløshet og forventet levealder vises ingen sammenheng mellom skattenivå og resultat.
• På ingen av de undersøkte områdene har lavskattlandene bedre økonomiske eller sosiale resultater enn høyskattlandene.

Den er relevant også i dag, når Frp gjentar sine lite velfunderte påstander om skatt. Les mer her. En kronikk basert på rapporten her.