fbpx

Venstresidens tankesmie

Hva ville Gerhardsen gjort når eierne av et privat barnehagekonsern tar 900 millioner kroner i profitt?

«Jeg mener pengene bør gå til felles velferd, ikke privat profitt. Det viktigste argumentet mot profittmotiverte barnehager er likevel noe mer fundamentalt.

Når barnehagen skal ivareta min ettåring, vil jeg at beslutningene der bygger på hva som er bra for det enkelte barnet på lang sikt, ikke hva som er lønnsomt for eierne på kort sikt,»  skriver Magnus Marsdal i Morgenbladet.