fbpx

Venstresidens tankesmie

Hva er vel 588 bomber over Libya?

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om Norges rolle i Libya-krigen i 2011 og innkjøp av nye kampfly:

Forrige uke gjentok Barack Obama at Libya var hans største feil som president. Denne uka gikk Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sammen om å stemme ned forslaget om en ekstern evaluering av det norske krigsbidraget til Libya. […] Foreløpig står Libya som den offensive politikkens høydepunkt i Norge. Da Norge takket nei til å sende fly til Syria var det ikke av aktverdige grunner eller dypsindige analyser av typen, «det er kanskje ikke så lurt av Norge å gå inn i denne konflikten på motsatt side av vårt naboland Russland. Særlig ikke når Russland har folkeretten på sin side». Begrunnelsen var at F-16-flyene var for slitne etter Afghanistan og Libya. Med andre ord: Hadde den nye F-35-flåten vært på plass, skal vi ikke se bort fra at svaret ville ha vært et annet.

Les hele artikkelen her.