fbpx

Venstresidens tankesmie

Faktasjekk: Høyres og Frps påstander om helseforsikring

Høyres og Fremskrittspartiets argumenter for økt helseprivatisering bygger ikke på fakta.

Tall for 26 OECD-land hentet inn av Manifest Senter for samfunnsanalyse viser: Høyere innslag av privat helseforsikring gir ikke billigere helsevesen.

SAMLEDE HELSEUTGIFTER I PROSENT AV BNP:

Vannrett akse: 26 OECD-land rangert etter andelen offentlig finansiering av helsevsenet. Loddrette akse: Helseutgifter i prosent av BNP.

Les mer.