fbpx

Venstresidens tankesmie

Den høye kostnaden ved Tysklands økonomiske suksess

Der Spiegel har en veldig interessant artikkelserie om Tysklands utvikling. «Land over hele verden misunner Tysklands økonomiske suksess og ser opp til landet som en rollemodell. Men et tettere blikk på realitetene avslører et annet bilde. Bare noen få tjener på veksten, mens stagnerte lønninger og svake arbeidsrettigheter gjør det vanskelig for millioner av tyskere å få endene til å møtes.»

Årsaken er en drastisk økning i bruk av midlertidig ansatte og bemanningsbyråer. Der Spiegel frykter at en usikker arbeidshverdag er på vei til å bli den nye normalen i Tyskland.

For ungdom mellom 15 og 24 år er andelen med utradisjonelle kontrakter økt med 101%. Det vil si kontrakter som ikke gir fast ansettelse ved bedriften du jobber i.

Mens fagforeningene sikrer de fast ansatte, klarer bedriftene å unngå å dele overskuddet med arbeiderne ved å benytte seg alternative korttids-kontrakter.

Rune Skarstein skriver i Klassekampen 2. mai om utviklingen i det tyske arbeidsmarkedet. «Denne utviklinga vart sett i gang av den sosialdemokratiske regjeringa til Gerhard Schröder, i 2002–2003. Gjennom den tyske regjeringens Agenda 2010 og dei såkalla Hartz-reformene vart oppseiingsvernet praktisk talt fjerna. Arbeidsløysetrygda vart kraftig redusert, og det vart innført strenge kriterium for arbeidsløysetrygd, blant anna behovsprøving og tidsavgrensing. Restriksjonane på lausarbeid og deltidsarbeid vart fjerna. Desse tiltaka vart – om enn motvillig – aksepterte av fagorganisasjonane. Dei vart ideologisk fanga av den nyliberale propagandaen om at lønnsmoderasjon var naudsynt for å hindre utflytting av industriar og å oppretthalde sysselsettinga gjennom styrka konkurranseevne.»

Nå har den største tyske fagforeningen IG Metall har kastet seg inn i kampen mot vikarbyråene, og kjemper for bedre rettigheter for alle de ansatte på en bedrift. Men de ser med bekymring på en ny tendens der det dannes egne nisjefagforeninger for spesielle yrker med stor forhandlingsstyrke, som piloter og togførere. Ifølge artikkelen kjemper de kun for eget lønnsnivå, istedenfor å se på helheten i arbeidsmarkedet og sikre bedre rettigheter for de som idag står uten faste kontrakter.

I Norge vokser også bruken av vikarbyråer. Dagens Næringsliv meldte forrige uke at den norske vikarbransjen opplevde en 9% vekst i fjor. Det var derfor en stor seier da blant annet Fellesforbundet i årets lønnsoppgjør fikk gjennomslag for at innleide fra vikarbyråer skal ha samme vilkår og omfattes av de samme avtalene som fast ansatte.

Se hele artikkelen med flere grafer i Der Spiegel her

Og Rune Skarstein sin artikkel her