fbpx

Venstresidens tankesmie

Bred front

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om reaksjonene etter «nisseluenekten» i Drammen, som mange raskt antok at involverte muslimske skolebarn. En FrP-representant mente at «dette er et trinn på veien for å utslette vår egen kultur».

«Denne brede og opprørte folkefront gikk imidlertid raskt i oppløsning. Det viste seg nemlig at ingen muslimer var innblandet. Rektoren tok selvkritikk og påpekte samtidig at «nisseluenekten ble gjort for å skåne elever fra norske religiøse minoriteter som ikke feirer jul», og altså ikke av hensyn til muslimene. Trusselen om utslettelse av norsk kultur var med andre ord avverget inntil videre.»

Esbati ser hendelsen som en del av en mer gjennomgående skjevframstilling i norsk offentlighet når muslimer (tilsynelatende) er involvert. Han skriver: «Denne systematiske forskjellsbehandlingen forsurer mellommenneskelige relasjoner, setter seg i folks selvtillit og legger en våt klut på følelsen av samhørighet. Men dessverre er en «bred front» mot dette i realiteten mye lenger unna enn en bred front mot misforstått nisselue-nekt. Det er et samfunnsproblem som vi må våge å ta debatten om.»

Les hele kronikken her.