fbpx

Venstresidens tankesmie

Det «frie» markedet

Dean Baker skriver i The Guardian om venstre- og høyresidens syn på offentlig inngripen i det ´frie´ markedet. I artikkelen «The real effect of ´Reagonomics´» peker han på jubilanten Reagans kanskje viktigste bidrag, nemlig å etablere forestillingen om at venstresiden ser til myndighetene for å løse samfunnets problemer, mens høyresiden ser til markedet.

«In reality, the right uses government all the time to advance its interest by setting rules that redistribute income upward. As long as progressives ignore the rules that are designed to redistribute income upward, they will be left fighting over crumbs. There is no way that government interventions will reverse a rigged market», skriver Baker.

Les hele artikkelen her.