fbpx

Venstresidens tankesmie

Regnefeil forsvarte budsjettkutt i Danmark

Det danske Finansdepartementet måtte i forrige uke vedgå en regnefeil i sine prognoser som overvurderte anslaget for landets budsjettunderskudd i 2010 med 43mrd kroner. Et slikt underskudd ville ført Danmark over EUs 3%-grense for offentlige budsjettunderskudd, noe den danske regjeringen brukte til å fremme nødvendigheten av en sparepakke som innebar milliardkutt i velferdsordningene. Den danske økonomen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen kaller feilen «en markant feilvurdering», og mener at regjeringen nå godt kan droppe sparetiltakene.

Jan Birkemose skriver i lederen i denne ukas Ugebrevet A4 om hva dette innebærer for de offisielle framtidsprognosene som legger rammene for politikkens utforming: «Snart vil både regeringen og oppositionen fremlægge hver deres bud på en 2020 plan. I sagens natur vil sådanne planer basere sig på økonomiske skøn og en masse matematik. Men trods det grundvilkår, får vi her syn for, om nogen har lært af Finansministeriets elendige træfsikkerhed. Et forsigtigt gæt er, at det ikke er tilfældet.»

Les mer hos Informationen her.