fbpx

Venstresidens tankesmie

Amerikanere foretrekker svensk inntekstfordeling

Inntekt og formue konsentreres hos en stadig mindre andel av befolkningen verden rundt, og Norge er intet unntak. Men hvilken inntektsfordeling bør et samfunn ha? Forskerne Michael Norton og Dan Ariely har i en ny undersøkelse spurt et representativt utvalg bestående av over 5000 amerikanerne om deres syn på fordeling av rikdom, og presenterer resultatene i sin nye artikkel «Building a Better America – One Wealth Quintile at a Time».

Det første slående resultatet er hvordan deltakerne i undersøkelsen undervurderer konsentrasjonen av rikdom i USA. På spørsmål om hvordan den ideelle fordelingen bør være, oppgir også de spurte en fordeling som er mye jevnere enn den de trodde var rådende. Den rikeste femtedelen av befolkningen burde ifølge de spurte eie 32 prosent av landets rikdom, mens tallet i realiteten er 84 prosent.

Deltakerne ble også stilt overfor et valg mellom tre mulige fordelinger – èn tenkt fordeling der alle eide like mye, den faktiske fordelingen i Sverige og den faktiske fordelingen i USA. Kanskje ikke så overraskende foretrakk bare 10 prosent den amerikanske fordelingen, mens det viste seg at nesten halvparten foretrakk den svenske.

Hvilke slutninger kan man trekke av disse resultatene? Artikkelforfatterne mener at uvitenheten blant amerikanerne om den faktiske fordelingen av rikdom i landet i kombinasjon med den inngrodde, men feilaktige forestillingen om USA som et land med stor sosial mobilitet kan være med på å forklare det påfallende fraværet av politisk motstand mot den skjeve fordelingen. Og det er liten grunn til å tvile på hvilken del av samfunnet som er best tjent med at denne uvitenheten består…

Les artikkelen til Michael Norton og Dan Ariely her.