fbpx

Venstresidens tankesmie

Fordeler ved  egendrift, i motsetning til å konkurranseutsette

Fordeler ved  egendrift, i motsetning til å konkurranseutsette:

Stadig flere  kommuner har tatt tilbake driften fra kommersielle aktører innen renovasjon. Stadig flere nordmenn er skeptiske til kommersialisering av velferdstjenester.

Her er noen av fordelerne ved å drive kommunale tjenester:

– Beholder kompetanse, i stedet for å betaler andre for å bygge opp kompetanse, som
forsvinner ved ny anbudsvinner.
– Kan investere i ansatte, noe som gir høyere kompetanse og bedre motivasjon for å utvikle tjenestene. I motsetning til uforutsigbare ansettelser, med dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår gir lite motivasjon for å bidra til utvikling.
– Kan prøve ut og fase inn ny teknologi og nye arbeidsmetoder, i stedet for at tekniske løsninger og organisering må spesifiseres i anbud, dyrt å endre før kontraktsperioden har gått ut.
– Kan utvikle tjenestene i samarbeid med innbyggere, ansatte og andre offentlige virksomheter, snarere enn at kontrakten definerer hva som skal gjøres. Lite rom for endringer.
– Kan investere i utstyr med lang levetid, i stedet for at utstyr prises inn i kontrakten, med kort nedbetalingstid

Ønsker du å vite mer? Bestill pamflett fra oss her.