fbpx

Venstresidens tankesmie

Prisen for våre verdier

Ali Esbati skriver i Dagsavisen 6. september om hvordan blant annet bruken av BNP som mål på økonomiske vekst «mystifiserer mange maktforhold».

Han skriver at «I 2009 var den totale produksjonskostnaden for en iPhone 179 dollar, mens den solgte for 500 dollar i USA. […] Poenget er at alt dette bidrar til BNP i USA. Den fysiske sammenstillingen av telefonene skjer hovedsakelig i Kina. Kostnaden der, i prinsippet lønninger til de kinesiske arbeiderne, besto bare av 6,5 dollar per telefon, altså mindre enn fire prosent av den totale produksjonskostnaden. Resten kommer fra komponenter produsert i tredjeland. Disse regnes da inn som eksport fra Kina til USA, men legges ikke til i Kinas BNP

Les hele kronikken her.