fbpx

Venstresidens tankesmie

Retningslinjer for Fagligpolitisk råd

Fagligpolitisk råd skal bestå av inntil 20 personer, hvorav fire velges av styret i Manifest senter for samfunnsanalyse.

Årsmøtet velger fagpolitisk råd med leder, sekretær og øvrige medlemmer. Rådet innstilles av en valgkomité som nedsettes av styret. Abonnerende fagforeninger som er tilstede har en stemme hver.

Fagligpolitisk råd skal være bredt sammensatt og komme fra privat, offentlig og tjenesteytende sektor, samt fordeles på bransjer, geografi, kjønn og alder.

Fagligpolitisk råd avholder minst ett møte årlig. Den enkelte representant må selv finne dekning for økonomiske utgifter ved deltagelsen.

Fagligpolitisk råd er uavhengig og rådgivende overfor styret i Manifest senter for samfunnsanalyse.

Fagligpolitisk råd behandler styrets planer, utgivelser, temahefter og ellers saker som er relevante for rådet og Manifest senter for samfunnsanalyses arbeid.