fbpx

Venstresidens tankesmie

Finansiering

Manifest Tankesmie finansieres hovedsaklig gjennom en abonnementsordning for fagforeninger. Fagforeningene betaler mellom 3000 kroner til 750.000 kroner i året, og får tilsendt våre publikasjoner og annen informasjon, samt rabatt på foredrag med våre foredragsholdere.

Manifest Tankesmie utgir publikasjoner i samarbeid med Forlaget Manifest.

Enkeltpersoner støtter arbeidet vårt gjennom vår giverordning med et månedlig beløp.

Manifests barnehage- og skoleprosjekt er støttet over tre år (2019-2021) med en årlig donasjon fra Stein og Reidun Førde.

Videre henter Manifest Tankesmie inntekter fra prosjektstøtte til ulike prosjekter.
Partnere og støttespillere til prosjektet Grønn Industri 21 ligger på Industri21.no 


Våre abonnenter

Manifest  vil takke alle tillitsvalgte, klubber, foreninger, fylkeslag og forbund for støtten. Uten deres ideer, tid, penger og innsats er ikke et prosjekt som dette mulig.

Vi oppfordrer alle interesserte organisasjoner til å ta kontakt angående abonnement – vi trenger mange flere.

FAGFORBUND/FORENING/KLUBB

Forbund Abonnement  Støtte 2020 
Fagforbundet Fagforbundet Diamant+ / gavebo. Distrikskontorer  1 035 000
LO LO Diamant                              500 000
Industri Energi Industri Energi Platina+                              250 000
Norsk Tjenestemannslag NTL Platina                              150 000
EL og IT Forbundet EL&IT Gull+                                94 000
Fagforbundet Trondheim Fagforbundet Gull                                66 400
LO Kommune LO Gull                                66 400
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag EL&IT Sølv+                                49 700
Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo avd 061 Fagforbundet Sølv+                                49 700
Fellesforbundet Fellesforbundet Sølv+                                49 700
Norsk Jernbaneforbund Norsk Jernbaneforbund Sølv+                                49 700
Utdanningsforbundet Trøndelag Utdanningsforbundet Sølv+                                49 700
Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Sølv+                                49 700
Fellesorganisasjonen Fellesorganisasjonen Sølv                                38 700
Heismontørenes fagforening (El & IT) EL&IT Sølv                                38 700
Fagforbundet Vestfold og Telemark Fagforbundet Sølv                                38 700
LO Stavanger og omegn LO Sølv                                38 700
NNN NNN Sølv                                38 700
Norsk Sykepleierforbund NSF Sølv                                38 700
Oslo Bygningsarbeiderforening Fellesforbundet Sølv                                38 700
Oslo Sporveiers Arbeiderforening Fagforbundet Sølv                                38 700
Utdanningsforbundet Hordaland Utdanningsforbundet Sølv                                38 700
Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Sølv                                38 700
Fagforbundet Finnmark Fagforbundet Sølv                                38 700
Fellesforbundet avd. 8 Telemark Fellesforbundet Sølv                                38 700
LO-klubbene i Aker ASA LO Sølv                                38 700
Fagforbundet Viken Fagforbundet SØLV                                38 700
Handel og kontor i Norge HK Bronse+                                27 600
El & It Forbundet Distr. Hordaland/Sogn og Fjordane EL&IT Bronse+                                27 600
El & IT-forbundet Trøndelag EL&IT Bronse+                                27 600
Elektroarbeidernes fagforening El&IT Bronse+                                27 600
Elektromontørenes forening Oslo El&IT Bronse+                                27 600
Fellesforbundet, avd 614, Byggfag Drammen-Bærum Fellesforbundet Bronse+                                27 600
Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 Oslo og Akershus Norsk Arbeidsmandsforbund Bronse+                                27 600
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark Utdanningsforbundet Bronse+                                27 600
Utdanningsforbundet Tromsø Utdanningsforbundet Bronse+                                27 600
EL & IT-forbundet distrikt Oslo EL&IT Bronse+                                27 600
Utdanningsforbundet Innlandet Utdanningsforbundet Bronse+                                27 600
NTL Forskningsinstitutter v/Hebe Gunnes, NIFU NTL Bronse                                21 500
Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund Bronse+                                20 000
Utdanningsforbundet Bærum Utdanningsforbundet Bronse                                16 500
Utdanningsforbundet Rogaland Utdanningsforbundet Bronse                                16 500
Handel og kontor Region Midt-Norge HK Bronse                                16 500
Utdanningsforbundet Trondheim Utdanningsforbundet Bronse                                16 500
FO innlandet FO Bronse                                16 500
FO Nordland FO Bronse                                16 500
FO Rogaland FO Bronse                                16 500
El & IT Forbundet Rogaland Elektromontørforening EL&IT Bronse                                16 500
El & IT Hedmark Oppland EL&IT Bronse                                16 500
El & IT-forbundet Rogaland EL&IT Bronse                                16 500
Fagforbundet Bergen Fagforbundet Bronse                                16 500
Fagforbundet Innlandet Fagforbundet Bronse                                16 500
Fagforbundet Oslo Fagforbundet Bronse                                16 500
Fagforbundet Rogaland Fagforbundet Bronse                                16 500
Fagforbundet Stavanger avd 019 Fagforbundet Bronse                                16 500
Fellesforbundet avd 176 Dalane Fellesforbundet Bronse                                16 500
Fellesforbundet avd 57 – Nord Rogaland Fellesforbundet Bronse                                16 500
FO Viken FO Bronse                                16 500
IKT Bransjens Fagforening, El og IT EL&IT Bronse                                16 500
LO Follo LO Bronse                                16 500
LO i Asker og Bærum LO Bronse                                16 500
LO i Oslo LO Bronse                                16 500
NNN Oslo og Akershus NNN Bronse                                16 500
Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Lokomotivmannsforbund Bronse                                16 500
NTL OSLOMET NTL Bronse                                16 500
NTL Sentralforvaltningen NTL Bronse                                16 500
Oslo/Akershus Handel og Kontor HK Bronse                                16 500
Trøndelag Handel og Kontor avd 1 HK Bronse                                16 500
Unio Unio Bronse                                16 500
Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Utdanningsforbundet Bronse                                16 500
Verkstedklubben Aker Verdal Fellesforbundet Bronse                                16 500
NTL NAV NTL Bronse                                16 500
Fagforbundet Vestland Fagforbundet Bronse                                16 500
Fellesforbundet avd 7 Vestfold Fellesforbundet Bronse                                16 500
Fellesforbundet Avd 22 Viken (Transportarb.) Norsk Transportarbeiderforbund Bronse                                16 500
Utdanningsforbundet Viken Utdanningsforbundet Bronse                                16 500
Region Øst Handel og Kontor HK Messing+                                10 900
Bedriftsklubben MMO Aker Solutions Fellesforbundet Messing+                                10 900
Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens forening Fagforbundet Messing+                                10 900
Fagforbundet Sandnes Avd 281 Fagforbundet Messing+                                10 900
Fellesforbundet avd 850, Oslo Fellesforbundet Messing+                                10 900
FO Møre og Romsdal FO Messing+                                10 900
LO i Bergen og omland LO Messing+                                10 900
NTL NTNU NTL Messing+                                10 900
Skolenes landsforbund Skolenes Landsforbund Messing+                                10 900
Utdanningsforbundet Porsgrunn Utdanningsforbundet Messing+                                10 900
Vin- og brennevinarbeidernes fellesklubb Oslo NNN Messing+                                10 900
Bødo Elektrikerforening El&IT Messing                                  8 600
HMF Stavanger El&IT Messing                                  8 600
HMF Trondheim EL&IT Messing                                  8 600
Handel og kontor Region Nord-Norge HK Messing                                  8 600
Fellesorganisasjonen Oslo FO Messing                                  8 600
LOs ungdomsutvalg i Hordaland LO Messing                                  8 600
NTL FN-sambandet NTL Messing                                  8 600
Bedriftsklubben Thyssen Krupp Elevator AS EL&IT Messing                                  8 600
El & IT – Forbundets distrikt Møre og Romsdal EL&IT Messing                                  8 600
El &IT-forbundet klubb Relacom EL&IT Messing                                  8 600
Entur Landsforening, Jernbaneforbundet avd 48 Norsk Jernbaneforbund Messing                                  8 600
Fagforbundet Akershus Fylkeskommune Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Avd 222 Øvre Eiker Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Bærum Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Drammen avd. 21 Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet ForSe, forvaltning og service Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Helse Bergen Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Kragerø Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Skedsmo Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Stord/Fitjar, avd 276 Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Trøndelag Fagforbundet Messing                                  8 600
Flyarbeidernes Forening Fellesforbundet Messing                                  8 600
Jernverksklubben Fellesforbundet Messing                                  8 600
LO i Kristiansand og omegn LO Messing                                  8 600
LO i Nedre Romerike LO Messing                                  8 600
LO-utvalget Coop Midt-Norge LO Messing                                  8 600
NTL NAV Oslo NTL Messing                                  8 600
NTL UiO NTL Messing                                  8 600
NTL Universitetet i Tromsø NTL Messing                                  8 600
Oljearbeiderforeningen Avd. 10 Industri Energi Messing                                  8 600
Rødt Partilag Messing                                  8 600
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Norsk Jernbaneforbund Messing                                  8 600
Stavanger SV Partilag Messing                                  8 600
Utdanningsforbundet Bodø Utdanningsforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Tromsø avd. 177 Fagforbundet Messing                                  8 600
El & IT Buskerud EL&IT Messing                                  8 600
Fagforbundet Agder Fagforbundet Messing                                  8 600
Fagforbundet Troms Fagforbundet Messing                                  8 600
HMF Bergen HMF Jern                                  5 300
HMF Drammen HMF Jern                                  5 300
HMF Østfold HMF Jern                                  5 300
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Utdanningsforbundet Jern                                  5 300
HK Region Østlandet Sør HK Jern                                  5 300
Agder Fagforening Fellesforbundet Jern                                  5 300
Apply TB Stavanger v/Elektrikerklubben El&IT Jern                                  5 300
AUF Partilag Jern                                  5 300
EL & IT Forbundet Klubb Telenor Bedrift EL&IT Jern                                  5 300
EL og IT OneCo Oslo og Akershus EL&IT Jern                                  5 300
Agder Elektromontørforening EL&IT Jern                                  5 300
Elektromontørklubben Caverion Oslo El&IT Jern                                  5 300
Fagforbundet Asker Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Askøy Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Avd. 8 Teknisk Fagforening Trondheim Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet avdeling 148, Helse, sosial og velferd Oslo Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Møre og Romsdal Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Porsgrunn Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Rælingen, avd. 362 Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Sandefjord Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Sarpsborg Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Skien avd 024 Fagforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Universitetssykehuset, avd 404 Fagforbundet Jern                                  5 300
Fellesforbundet avd 25 Fagforbundet Jern                                  5 300
Fellesforbundet avd 851 Grafisk Østfold Fellesforbundet Jern                                  5 300
Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall Fellesforbundet Jern                                  5 300
Film- og teaterteknisk forening Fagforbundet Jern                                  5 300
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Forskerforbundet Jern                                  5 300
Fredrikshald Farmasøytiske avd. 015 Industri Energi Jern                                  5 300
LO i Nord-Rogaland LO Jern                                  5 300
LO i Trondheim LO Jern                                  5 300
Moss Kjemiske Arbeiderforening Industri Energi Jern                                  5 300
NJF Cargo Landsråd Norsk Jernbaneforbund Jern                                  5 300
NTL Domstolene NTL Jern                                  5 300
NTL Helsedirektoratet NTL Jern                                  5 300
NTL Kommunal- og moderniseringdep. NTL Jern                                  5 300
NTL Utlendingsdirektoratet NTL Jern                                  5 300
Rigo AS Bedrift Jern                                  5 300
Saipem Employees Association (S.E.A), Industri Energi Industri Energi Jern                                  5 300
Skolenes Landsforbund Karmøy Skolenes Landsforbund Jern                                  5 300
Skolenes Landsforbund Rogaland Skolenes Landsforbund Jern                                  5 300
Snekker og Tømmermennenes Forening og Målekontor Fellesforbundet Jern                                  5 300
Trondheim SV Partilag Jern                                  5 300
Utdanningsforbundet Kristiansand Utdanningsforbundet Jern                                  5 300
Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Jern                                  5 300
Utdanningsforbundet Sarpsborg Utdanningsforbundet Jern                                  5 300
Verkstadklubben Kværner Stord, Fellesforbundet Fellesforbundet Jern                                  5 300
Verkstedsklubben Aker Egersund, Fellesforbundet Fellesforbundet Jern                                  5 300
Fagforbundet Halden og Aremark Fagforbundet Jern                                  5 300
FO Hordaland FO Jern                                  5 300
Agder Transportarbeiderforening, Avd. 41 Fellesf. Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                  5 300
Avd. 4 Oslo Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                  5 300
Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                  5 300
Avd. 11. Vestnorsk Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                  5 300
EL og IT klubb Telia El&IT Mini                                  3 300
HMF Agder HMF Mini                                  3 300
HMF HedOpp HMF Mini                                  3 300
HMF Møre og Romsdal HMF Mini                                  3 300
HMF Tromsø HMF Mini                                  3 300
HMF Vestfold/Telemark HMF Mini                                  3 300
LO GLTV LO-sammenslutning Mini                                  3 300
Energiforening Sogn og Fjordane EL&IT Mini                                  3 300
Alnor Kjemiske Fagforening Industri Energi Mini                                  3 300
Bravida Montørklubb Trondheim EL&IT Mini                                  3 300
El & IT-forbundet Vestfold/Telemark EL&IT Mini                                  3 300
Fagforbundet 085 Nittedal kommune, Forening Rådhuset Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Arendal Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Aurland, Avd 299 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Avd 376 Helse Sunnmøre Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet avd 490 Hedmark fylkeskommune Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Avd. 269 Molde Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Bergenshus Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Bodø Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Fredrikstad Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet avd. 296 Hemnes Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Frisørenes Fagforening Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Horten Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Hustadvika, avdeling 526 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Kristiansund Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Malvik Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Nord-Aurdal Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Stange Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Tysvær og Bokn avd. 510 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Vadsø, Avd. 259 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Vestby Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Vestvågøy Kommune avd 304 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Østfold fylkeskommune avdeling 27 Fagforbundet Mini                                  3 300
Fagforbundet Østre Toten Fagforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet avd 103 Ringsaker Fellesforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet avd. 1 Fellesforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet avd. 250 Fellesforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet avd. 9 Østre-Agder Fellesforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet Sunnhordaland Fellesforbundet Mini                                  3 300
GE Kjemiske Fagforening avd. 224 Industri Energi Industri Energi Mini                                  3 300
Industri Energi avd. 263 Hydro Polymers Industri Energi Mini                                  3 300
Lista Kjemiske Fagforening Industri Energi Mini                                  3 300
LO Grenland LO Mini                                  3 300
LO i Larvik og Lardal LO Mini                                  3 300
LO i Namsos og Omegn LO Mini                                  3 300
LO Juridisk kontor Region Midt-Norge LO Mini                                  3 300
LO Media Grafiske Klubb LO Mini                                  3 300
LO Ungdom Trondheim LO Mini                                  3 300
LO Ytre Sogn LO Mini                                  3 300
LO Øst- og Midt-Telemark LO Mini                                  3 300
Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening Industri Energi Mini                                  3 300
Creo- forbundet for kunst og kultur Mini                                  3 300
Målselv SV Partilag Mini                                  3 300
Nei til EU Organisasjon Mini                                  3 300
NNN Klubben Nortura Sarpsborg NNN Mini                                  3 300
NNN-Klubben Nortura Tønsberg (avd. 34.) NNN Mini                                  3 300
NTL 1778 NIFU NTL Mini                                  3 300
NTL Arkivverket, Riksarkivet NTL Mini                                  3 300
NTL Barne- og likestillingsdepartementet NTL Mini                                  3 300
NTL Finanstilsynet NTL Mini                                  3 300
NTL Fylkesmannsetaten,  Co/ Fylkesmannen i Vestland NTL Mini                                  3 300
NTL Kirkens Nødhjelp NTL Mini                                  3 300
NTL Klima- og miljøverndepartementet NTL Mini                                  3 300
NTL Landbruks- og matdepartementet NTL Mini                                  3 300
NTL Nasjonale biblioteker NTL Mini                                  3 300
NTL NAV Hordaland NTL Mini                                  3 300
NTL NAV Rogaland NTL Mini                                  3 300
NTL Veg Vegdirektoratet NTL Mini                                  3 300
NTL Vox NTL Mini                                  3 300
Oras klubben avd. Øst Fellesforbundet Mini                                  3 300
Porsgrunn Metallurgiske Fagforening Industri Energi Mini                                  3 300
Rød Ungdom Partilag Mini                                  3 300
Rødts Stortingsgruppe Partilag Mini                                  3 300
Sodexoklubben, Industri Energi Industri Energi Mini                                  3 300
Sosialistisk Ungdom Partilag Mini                                  3 300
Unionen Fagforening, Fellesforbundet Fellesforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Askøy Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Dyrøy Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Halden Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Harstad Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet i Asker Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet i Selbu Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Narvik Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Nes i Akershus Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Sandness Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Utdanningsforbundet Tønsberg Utdanningsforbundet Mini                                  3 300
Verkstedklubben Arendal Fellesforbundet Mini                                  3 300
Fellesforbundet avdeling 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Mini                                  3 300
Avd. 014 Rogaland Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Mini                                  3 300

Alle abonnement indeksreguleres hvert år med 3,5 %.