fbpx

Venstresidens tankesmie

Finansiering

Manifest Tankesmie finansieres hovedsaklig gjennom en abonnementsordning for fagforeninger. Fagforeningene betaler mellom 3000 kroner til 750.000 kroner i året, og får tilsendt våre publikasjoner og annen informasjon, samt rabatt på foredrag med våre foredragsholdere.

Enkeltpersoner støtter arbeidet vårt gjennom å være Manifestvenn, noe som innebærer å støtte arbeidet vårt med et månedlig eller årlig beløp. Manifestvenner som gir 125 kroner eller mer i måneden, får pamflettene våre tilsendt i posten.

Videre henter Manifest Tankesmie inntekter fra prosjektstøtte og salg av egne publikasjoner i samarbeid med Forlaget Manifest.


Våre abonnenter

Manifest senter for samfunnsanalyse vil takke alle tillitsvalgte, klubber, foreninger, fylkeslag og forbund som har vært med på etableringen av senteret. Uten deres ideer, tid, penger og innsats er ikke et prosjekt som dette mulig.

Vi oppfordrer alle interesserte organisasjoner til å ta kontakt angående abonnement – vi trenger mange flere.

Dette er de som støtter oss (januar 2019):

FAGFORBUND/FORENING/KLUBB  (Årlig abonnement)

Forbund ABONNEMENT  STØTTE 2019 
Fagforbundet Fagforbundet Diamant+ / Gaveabo.  1 000 000
Industri Energi Industri Energi Diamant                                          535 600
LO LO Diamant                                          535 600
Norsk Tjenestemannslag NTL Platina                                          150 000
EL og IT Forbundet EL&IT Gull+                                            90 900
Fagforbundet Trondheim Fagforbundet Gull                                            64 200
LO Kommune LO Gull                                            64 200
NNN NNN Gull                                            64 200
Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo avd 061 Fagforbundet Sølv+                                            48 100
Fellesforbundet Fellesforbundet Sølv+                                            48 100
Norsk Jernbaneforbund Norsk Jernbaneforbund Sølv+                                            48 100
Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Sølv+                                            48 100
Heismontørenes fagforening (El & IT) EL&IT Sølv                                            37 400
Fagforbundet Finnmark Fagforbundet Sølv                                            37 400
Fagforbundet Telemark Fagforbundet Sølv                                            37 400
Fagforbundet Vestfold Fagforbundet Sølv                                            37 400
Film- og teaterteknisk forening Fagforbundet Sølv                                            37 400
Oslo Bygningsarbeiderforening Fellesforbundet Sølv                                            37 400
Fellesforbundet avd. 8 Telemark Fellesforbundet Sølv                                            37 400
Fellesorganisasjonen Fellesorganisasjonen Sølv                                            37 400
LO Stavanger og omegn LO Sølv                                            37 400
LO-klubbene i Aker ASA LO Sølv                                            37 400
Norsk Sykepleierforbund NSF Sølv                                            37 400
Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Sølv                                            37 400
Utdanningsforbundet Hordaland Utdanningsforbundet Sølv                                            37 400
Elektroarbeidernes fagforening El&IT Bronse+                                            26 700
El & It Forbundet Distr. Hordaland/Sogn og Fjordane EL&IT Bronse+                                            26 700
El & IT-forbundet Trøndelag EL&IT Bronse+                                            26 700
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag EL&IT Bronse+                                            26 700
Fagforbundet Buskerud Fagforbundet Bronse+                                            26 700
Fagforbundet Akershus Fagforbundet Bronse+                                            26 700
Oslo Sporveiers Arbeiderforening Fagforbundet Bronse+                                            26 700
Fellesforbundet, avd 614, Byggfag Drammen-Bærum Fellesforbundet Bronse+                                            26 700
Handel og kontor i Norge HK Bronse+                                            26 700
Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund Bronse+                                            26 700
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Utdanningsforbundet Bronse+                                            26 700
Utdanningsforbundet Vestfold Utdanningsforbundet Bronse+                                            26 700
NTL Forskningsinstitutter v/Hebe Gunnes, NIFU NTL Bronse                                            21 000
El & IT Hedmark Oppland EL&IT Bronse                                            16 000
El & IT-forbundet Rogaland EL&IT Bronse                                            16 000
IKT Bransjens Fagforening, El og IT EL&IT Bronse                                            16 000
Fagforbundet Stavanger avd 019 Fagforbundet Bronse                                            16 000
Fagforbundet Hordaland Fagforbundet Bronse                                            16 000
Fagforbundet Oslo Fagforbundet Bronse                                            16 000
Fagforbundet Rogaland Fagforbundet Bronse                                            16 000
Fagforbundet Bergen Fagforbundet Bronse                                            16 000
Verkstedklubben Aker Verdal Fellesforbundet Bronse                                            16 000
Fellesforbundet avd 176 Dalane Fellesforbundet Bronse                                            16 000
Fellesforbundet avd 57 – Nord Rogaland Fellesforbundet Bronse                                            16 000
Rørleggersvendenes Forening Fellesforbundet Bronse                                            16 000
FO Akershus FO Bronse                                            16 000
FO Rogaland FO Bronse                                            16 000
FO Nordland FO Bronse                                            16 000
Oslo/Akershus Handel og Kontor HK Bronse                                            16 000
Handel og kontor Region Midt-Norge HK Bronse                                            16 000
Trøndelag Handel og Kontor avd 1 HK Bronse                                            16 000
Oljearbeiderforeningen Avd. 10 Industri Energi Bronse                                            16 000
LO i Asker og Bærum LO Bronse                                            16 000
LO i Oslo LO Bronse                                            16 000
LO Follo LO Bronse                                            16 000
NNN Oslo og Akershus NNN Bronse                                            16 000
Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Lokomotivmannsforbund Bronse                                            16 000
Østfold Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Bronse                                            16 000
NTL Sentralforvaltningen NTL Bronse                                            16 000
NTL OSLOMET NTL Bronse                                            16 000
Postkom Postkom Bronse                                            16 000
Unio Unio Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Hedmark Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Akershus Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Rogaland Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Telemark Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Trondheim Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Utdanningsforbundet Bærum Utdanningsforbundet Bronse                                            16 000
Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens forening Fagforbundet Messing+                                            10 600
Fellesforbundet avd 850, Oslo Fellesforbundet Messing+                                            10 600
Bedriftsklubben MMO Aker Solutions Fellesforbundet Messing+                                            10 600
Fellesforbundet avd 7 Vestfold Fellesforbundet Messing+                                            10 600
FO Møre og Romsdal FO Messing+                                            10 600
Fellesorganisasjonen Oppland FO Messing+                                            10 600
Region Øst Handel og Kontor HK Messing+                                            10 600
LO i Bergen og omland LO Messing+                                            10 600
Vin- og brennevinarbeidernes fellesklubb Oslo NNN Messing+                                            10 600
NTL NTNU NTL Messing+                                            10 600
Utdanningsforbundet Buskerud Utdanningsforbundet Messing+                                            10 600
Utdanningsforbundet Porsgrunn Utdanningsforbundet Messing+                                            10 600
El & IT – Forbundets distrikt Møre og Romsdal EL&IT Messing                                              8 400
El & IT Buskerud EL&IT Messing                                              8 400
El & IT Forbundet Rogaland Elektromontørforening EL&IT Messing                                              8 400
El &IT-forbundet klubb Relacom EL&IT Messing                                              8 400
HMF Stavanger El&IT Messing                                              8 400
HMF Trondheim EL&IT Messing                                              8 400
Bedriftsklubben Thyssen Krupp Elevator AS EL&IT Messing                                              8 400
Fagforbundet Troms Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Akershus Fylkeskommune Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Avd 222 Øvre Eiker Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet ForSe, forvaltning og service Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Bærum Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Drammen avd. 21 Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Skedsmo Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Stord/Fitjar, avd 276 Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Trøndelag Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Kragerø Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet avd 490 Hedmark fylkeskommune Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Helse Bergen Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Vaksdal Fagforbundet Messing                                              8 400
Fagforbundet Agder Fagforbundet Messing                                              8 400
Flyarbeidernes Forening Fellesforbundet Messing                                              8 400
Jernverksklubben Fellesforbundet Messing                                              8 400
Fellesforbundet avd. 1 Fellesforbundet Messing                                              8 400
Fellesorganisasjonen Oslo FO Messing                                              8 400
FO Buskerud FO Messing                                              8 400
Handel og kontor Region Nord-Norge HK Messing                                              8 400
LO i Kongsvinger og omegn LO Messing                                              8 400
LOs ungdomsutvalg i Hordaland LO Messing                                              8 400
LO-utvalget Coop Midt-Norge LO Messing                                              8 400
LO i Nedre Romerike LO Messing                                              8 400
LO i Kristiansand og omegn LO Messing                                              8 400
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Norsk Jernbaneforbund Messing                                              8 400
Entur Landsforening, Jernbaneforbundet avd 48 Norsk Jernbaneforbund Messing                                              8 400
NTL NAV NTL Messing                                              8 400
NTL NAV Oslo NTL Messing                                              8 400
NTL UiO NTL Messing                                              8 400
NTL FN-sambandet NTL Messing                                              8 400
NTL Universitetet i Tromsø NTL Messing                                              8 400
Stavanger SV Partilag Messing                                              8 400
Rødt Partilag Messing                                              8 400
Skolenes landsforbund Skolenes Landsforbund Messing                                              8 400
Utdanningsforbundet Bodø Utdanningsforbundet Messing                                              8 400
Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Utdanningsforbundet Messing                                              8 400
Utdanningsforbundet Tromsø Utdanningsforbundet Messing                                              8 400
Rigo AS Bedrift Jern                                              5 200
El & IT-forbundet Relacom Oslo og Akershus EL&IT Jern                                              5 200
EL & IT-forbundet distrikt Oslo EL&IT Jern                                              5 200
Apply TB Stavanger v/Elektrikerklubben El&IT Jern                                              5 200
Elektromontørenes forening Oslo El&IT Jern                                              5 200
EL & IT Forbundet Klubb Telenor Bedrift EL&IT Jern                                              5 200
Elektromontørklubben Caverion Oslo El&IT Jern                                              5 200
Fagforbundet Tromsø avd. 177 Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Askøy Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Oppland Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet avd 008, Ingeniørvesenets Arbeiderforening Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Møre og Romsdal Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Rælingen, avd. 362 Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Sandefjord Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Sarpsborg Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Østfold Fagforbundet Jern                                              5 200
Fellesforbundet avd 25 Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet avdeling 148, Helse, sosial og velferd Oslo Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Asker Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Skien avd 024 Fagforbundet Jern                                              5 200
Fagforbundet Universitetssykehuset, avd 404 Fagforbundet Jern                                              5 200
Verkstadklubben Kværner Stord, Fellesforbundet Fellesforbundet Jern                                              5 200
Fellesforbundet avd 851 Grafisk Østfold Fellesforbundet Jern                                              5 200
Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall Fellesforbundet Jern                                              5 200
Snekker og Tømmermennenes Forening og Målekontor Fellesforbundet Jern                                              5 200
Verkstedsklubben Aker Egersund, Fellesforbundet Fellesforbundet Jern                                              5 200
FO Hordaland FO Jern                                              5 200
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Forskerforbundet Jern                                              5 200
HK Region Østlandet Sør HK Jern                                              5 200
HK-klubben v/ Coop Orkla Møre BA HK Jern                                              5 200
HMF Bergen HMF Jern                                              5 200
HMF Drammen HMF Jern                                              5 200
HMF Østfold HMF Jern                                              5 200
Industri Energi avd 107 Aker Well Service Industri Energi Jern                                              5 200
Fredrikshald Farmasøytiske avd. 015 Industri Energi Jern                                              5 200
Moss Kjemiske Arbeiderforening Industri Energi Jern                                              5 200
NOC-klubben Industri Energi Jern                                              5 200
Saipem Employees Association (S.E.A), Industri Energi Industri Energi Jern                                              5 200
LO i Nord-Rogaland LO Jern                                              5 200
LO i Trondheim LO Jern                                              5 200
NJF Cargo Landsråd Norsk Jernbaneforbund Jern                                              5 200
Oslo Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                              5 200
Agder Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                              5 200
Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                              5 200
Vestnorsk Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Jern                                              5 200
NTL Helsedirektoratet NTL Jern                                              5 200
NTL Utlendingsdirektoratet NTL Jern                                              5 200
NTL Domstolene NTL Jern                                              5 200
AUF Partilag Jern                                              5 200
Trondheim SV Partilag Jern                                              5 200
Troms SV Partilag Jern                                              5 200
Skolenes Landsforbund Karmøy Skolenes Landsforbund Jern                                              5 200
Skolenes Landsforbund Rogaland Skolenes Landsforbund Jern                                              5 200
Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Jern                                              5 200
Utdanningsforbundet Vest-Agder Utdanningsforbundet Jern                                              5 200
Utdanningsforbundet Sarpsborg Utdanningsforbundet Jern                                              5 200
El & IT-forbundet Vestfold/Telemark EL&IT Mini                                              3 200
Energiforening Sogn og Fjordane EL&IT Mini                                              3 200
Fagforbundet Hustadvika, avdeling 526 Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Nord-Aurdal Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet 085 Nittedal kommune, Forening Rådhuset Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Arendal Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet avd. 296 Hemnes Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Østfold fylkeskommune avdeling 27 Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Bodø Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Fredrikstad Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Halden og Aremark Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Horten Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Kristiansund Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Porsgrunn Fagforbundet mini                                              3 200
Fagforbundet Stange Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Tysvær og Bokn avd. 510 Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Vestby Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Frisørenes Fagforening Fagforbundet Mini                                              3 200
Fagforbundet Sunnaas og Oslo universitetssykehus Fagforbundet Mini                                              3 200
Fellesforbundet avd. 250 Fellesforbundet Mini                                              3 200
Fellesforbundet avd 103 Ringsaker Fellesforbundet Mini                                              3 200
Fellesforbundet avd. 9 Østre-Agder Fellesforbundet Mini                                              3 200
Fellesforbundet Sunnhordaland Fellesforbundet Mini                                              3 200
NCC Region Oslo Bygg Bedriftsklubb Fellesforbundet Fellesforbundet Mini                                              3 200
Unionen Fagforening, Fellesforbundet Fellesforbundet Mini                                              3 200
Verkstedklubben Arendal Fellesforbundet Mini                                              3 200
Agder Fagforening Fellesforbundet Mini                                              3 200
Oras klubben avd. Øst Fellesforbundet Mini                                              3 200
FO Hedmark FO Mini                                              3 200
FO Østfold FO Mini                                              3 200
HMF Agder HMF Mini                                              3 200
HMF HedOpp HMF Mini                                              3 200
HMF Møre og Romsdal HMF Mini                                              3 200
HMF Tromsø HMF Mini                                              3 200
HMF Vestfold/Telemark HMF Mini                                              3 200
Sodexoklubben, Industri Energi Industri Energi Mini                                              3 200
Industri Energi avd. 263 Hydro Polymers Industri Energi Mini                                              3 200
Lista Kjemiske Fagforening Industri Energi Mini                                              3 200
Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening Industri Energi Mini                                              3 200
Porsgrunn Metallurgiske Fagforening Industri Energi Mini                                              3 200
Alnor Kjemiske Fagforening Industri Energi Mini                                              3 200
GE Kjemiske Fagforening avd. 224 Industri Energi Industri Energi Mini                                              3 200
LO i Larvik og Lardal LO Mini                                              3 200
LO Grenland LO Mini                                              3 200
LO i Namsos og Omegn LO Mini                                              3 200
LO Øst- og Midt-Telemark LO Mini                                              3 200
LO Juridisk kontor Region Midt-Norge LO Mini                                              3 200
LO Ungdom Trondheim LO Mini                                              3 200
LO Ytre Sogn LO Mini                                              3 200
LO Media Grafiske Klubb LO Mini                                              3 200
LO GLTV LO-sammenslutning Mini                                              3 200
Musikernes Fellesorganisasjon Musikernes Fellesorganisasjon Mini                                              3 200
NNN Klubben Nortura Sarpsborg NNN Mini                                              3 200
NNN-Klubben Nortura Tønsberg (avd. 34.) NNN Mini                                              3 200
Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund Mini                                              3 200
Midtnorsk Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Mini                                              3 200
Rogaland Transportarbeiderforening Norsk Transportarbeiderforbund Mini                                              3 200
NTL 1778 NIFU NTL Mini                                              3 200
NTL Barne- og likestillingsdepartementet NTL Mini                                              3 200
NTL Landbruks- og matdepartementet NTL Mini                                              3 200
NTL Fylkesmannsetaten, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NTL Mini                                              3 200
NTL Arkivverket, Riksarkivet NTL Mini                                              3 200
NTL Veg Vegdirektoratet NTL Mini                                              3 200
NTL Kirkens Nødhjelp NTL Mini                                              3 200
NTL Miljøverndepartementet NTL Mini                                              3 200
NTL Nasjonale biblioteker NTL Mini                                              3 200
NTL NAV Rogaland NTL Mini                                              3 200
NTL Vox NTL Mini                                              3 200
NTL NAV Hordaland NTL Mini                                              3 200
NTL Finanstilsynet NTL Mini                                              3 200
Nei til EU Organisasjon Mini                                              3 200
Rød Ungdom Partilag Mini                                              3 200
Rødts Stortingsgruppe Partilag Mini                                              3 200
Sosialistisk Ungdom Partilag Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Askøy Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Berg Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Dyrøy Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Harstad Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Narvik Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Nes i Akershus Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Skånland Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Halden Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Tønsberg Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet Ullensaker Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet i Selbu Utdanningsforbundet Mini                                              3 200
Utdanningsforbundet i Asker Utdanningsforbundet Mini                                              3 200

Alle abonnement indeksreguleres hvert år med 3,5 %.