fbpx

Venstresidens tankesmie

Finansiering av Manifest

Manifest Tankesmie finansieres hovedsaklig gjennom en abonnementsordning for fagforeninger og enkeltpersoner. Fagforeningene betaler fra 3000 kroner til 750.000 kroner i året, og mottar flere eksemplar av Manifest Analyses publikasjoner jo større abonnement de velger.

Årlig støtte fra over 300 abonnerende organisasjoner innen fagbevegelsen gjør vårt arbeid mulig. Enkeltpersoner støtter arbeidet vårt gjennom å være Manifestvenn og slik gi oss månedlig eller årlig støtte.

Videre henter Manifest Analyse inntekter fra prosjektstøtte og salg av egne publikasjoner i samarbeid med Forlaget Manifest.


Våre abonnenter
Manifest senter for samfunnsanalyse vil takke alle tillitsvalgte, klubber, foreninger, fylkeslag og forbund som har vært med på etableringen av senteret. Uten deres ideer, tid, penger og innsats er ikke et prosjekt som dette mulig.

Vi oppfordrer alle interesserte organisasjoner til å ta kontakt angående abonnement – vi trenger mange flere.

Dette er fagforeningene som støtter oss (pr 13.04.15):
FORBUND/FORENING/KLUBB (Årlig abonnement)

Fagforbundet 500000
Industri Energi 350000
LO 200000
Handel og kontor i Norge 75000
EL & IT-forbundet 75000
Utdanningsforbundet Oslo 75000
LO Kommune 50000
NNN 50000
Norsk Tjenestemannslag 50000
Norsk Transportarbeiderforbund 50000
Fagforbundet Trondheim 50000
Fagforbundet Oppland 40000
Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo avd 061 40000
Norsk Sykepleierforbund 30000
Fagforbundet Finnmark 30000
Fagforbundet Telemark 30000
Fagforbundet Tromsø avd. 177 30000
Fagforbundet Vestfold 30000
Fellesforbundet 30000
Fellesorganisasjonen 30000
Film- og teaterteknisk forening 30000
Forlaget Oktober AS 30000
Heismontørenes fagforening (El & IT) 30000
LO Stavanger og omegn 30000
Oslo Bygningsarbeiderforening 30000
Utdanningsforbundet Hedmark 30000
Utdanningsforbundet Hordaland 30000
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 30000
Utdanningsforbundet Troms 30000
Verkstedklubben Aker Verdal 30000
Fagforbundet Buskerud 30000
Fellesforbundet avd. 8 Telemark 30000
Norsk Arbeidsmandsforbund 30000
Oslo/Akershus Handel og Kontor 30000
Elektroarbeidernes fagforening 25000
LO-klubbene i Aker ASA 25000
NTL Afi 25000
Oslo Transportarbeiderforening 20000
El & It Forbundet Distr. Hordaland/Sogn og Fjordane 20000
El & IT-forbundet Trøndelag 20000
Fagforbundet Akershus 20000
Fellesforbundet, avd 614, Byggfag Drammen-Bærum 20000
Oslo Sporveiers Arbeiderforening 20000
Utdanningsforbundet Vestfold 20000
Fagforbundet Stavanger Avd 019 15000
LO Østfold 15000
LO Oppland 15000
LO Hedmark 15000
LO Oslo og Akershus 15000
LO Vestfold 15000
LO Buskerud 15000
LO Telemark 15000
LO Vest-Agder 15000
LO Aust-Agder 15000
LO Rogaland 15000
LO Hordaland 15000
LO Sogn og Fjordane 15000
LO Møre og Romsdal 15000
LO Sør-Trøndelag 15000
LO Nord-Trøndelag 15000
LO Nordland 15000
LO Troms 15000
LO Finnmark 15000
NTL Forskningsinstitutter 15000
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 10000
El & IT-forbundet Rogaland 10000
Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens forening 10000
Fagforbundet Hordaland 10000
Fagforbundet Oslo 10000
Fagforbundet Rogaland 10000
Fellesforbundet avd 176 Dalane 10000
Fellesforbundet avd 850, Oslo 10000
Fellesforbundet avdeling 57, Nord-Rogaland 10000
FO Akershus 10000
Handel og kontor Region Midt-Norge 10000
HK Region Vest 10000
HK Region Østlandet Sør 10000
LO Grenland 10000
Midtnorsk transportarbeiderforening 10000
Norsk Lokomotivmannsforbund 10000
NTL Sentralforvaltningen 10000
Oljearbeiderforeningen Avd. 10 10000
Postkom 10000
Region Øst Handel og Kontor 10000
Rørleggersvendenes Forening 10000
Sør-Trøndelag Handel og Kontor avd 1 10000
Unio 10000
Utdanningsforbundet Akershus 10000
Utdanningsforbundet Rogaland 10000
Utdanningsforbundet Telemark 10000
Utdanningsforbundet Trondheim 10000
Vin- og brennevinarbeidernes fellesklubb Oslo 10000
Østfold Transportarbeiderforening 10000
IKT Bransjens Fagforening, El og IT 10000
Fagforbundet Askøy 10000
LO i Asker og Bærum 10000
NTL Husbanken Region Øst 10000
Fellesforbundet Avd. 605 Rørleggernes Fagforening 10000
LO i Oslo 10000
LO Follo 10000
FO Rogaland 10000
Utdanningsforbundet Bærum 8000
Bedriftsklubben MMO Aker Solutions 8000
LO i Bergen og omland 8000
Bedriftsklubben Thyssen Krupp Elevator AS 6000
EL & IT – Forbundets distrikt Møre og Romsdal 6000
El & IT Buskerud 6000
El & IT Forbundet Rogaland Elektromontørforening 6000
El & IT-forbundet Relacom Oslo og Akershus 6000
El &IT-forbundet klubb Relacom 6000
Elektrikernes fagforening Trøndelag 6000
Fagforbundet Akershus Fylkeskommune 6000
Fagforbundet Avd 222 Øvre Eiker 6000
Fagforbundet ForSe, forvaltning og service 6000
Fagforbundet Bærum 6000
Fagforbundet Drammen avd. 21 6000
Fagforbundet Fræna, avdeling 562 6000
Fagforbundet Nord-Aurdal 6000
Fagforbundet Oppegård avd. 34 6000
Fagforbundet Skedsmo 6000
Fagforbundet Stord/Fitjar, avd 276 6000
Fagforbundet Sør-Trøndelag 6000
Fagforbundet Troms 6000
Fellesorganisasjonen Oppland 6000
Fellesorganisasjonen Oslo 6000
Flyarbeidernes Forening 6000
FO Buskerud 6000
Handel og kontor Region Nord-Norge 6000
HK Trondos 6000
HMF Stavanger 6000
HMF Trondheim 6000
Jernverksklubben 6000
LO i Kongsvinger og omegn 6000
Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 2 Oslo og Akershus 6000
NTL NAV 6000
NTL NAV Oslo 6000
NTL UiO 6000
Sauda Fabrikkarbeiderforening 6000
Skolenes landsforbund 6000
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 6000
Stavanger SV 6000
Søndre Vestfold fagforening avd. jern&metall 6000
Utdanningsforbundet Bodø 6000
Utdanningsforbundet Oppegård 6000
Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 6000
Utdanningsforbundet Tromsø 6000
Fagforbundet Kragerø 6000
Aftenposten Grafiske Klubb 6000
LOs ungdomsutvalg i Hordaland 6000
Fagforbundet TAFO avd. 058 6000
Fagforbundet avd 490 Hedmark fylkeskommune 6000
Fagforbundet Helse Bergen 6000
NTL FN-sambandet 6000
NTL Universitetet i Tromsø 6000
Fagforbundet Vaksdal 6000
Salgspersonalets Forening 6000
Sodexoklubben 6000
Fellesforbundet avd. 1 5000
NTL Helsedirektoratet 5000
LO i Kristiansand og omegn 5000
LO i Nedre Romerike 5000
NTL Utlendingsdirektoratet 4000
Nei til EU 4000
Agder Transportarbeiderforening 4000
AUF 4000
EL & IT-forbundet distrikt Oslo 4000
Apply TB Stavanger v/Elektrikerklubben 4000
Elektromontørenes forening Oslo 4000
Fagforbundet avd, Ingeniørvesenets Arbeiderforening 4000
Fagforbundet Møre og Romsdal 4000
Fagforbundet Rælingen, avd. 362 4000
Fagforbundet Sandefjord 4000
Fagforbundet Sarpsborg 4000
Fagforbundet Østfold 4000
Fellesforbundet avd 25 4000
Fellesforbundet avd 851 Grafisk Østfold 4000
Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall 4000
FO Hordaland 4000
Fredrikshald Farmasøytiske avd. 015 4000
Grafisk Fagforening Midt-Norge Fellesforbundet avd 857 4000
HK-klubben v/ Coop Orkla Møre BA 4000
HMF Bergen 4000
HMF Drammen 4000
HMF Østfold 4000
Industri Energi avd 107 Aker Well Service 4000
4000
LO i Larvik og Lardal 4000
LO i Trondheim 4000
Moss Bygningsarbeiderforening 4000
Moss Kjemiske Arbeiderforening 4000
NJF Cargo Landsråd 4000
NOC-klubben 4000
NTL Domstolene 4000
Rødt 4000
Skolenes landsforbund Karmøy 4000
SL Rogaland 4000
Snekker og Tømmermennenes Forening, Fellesforbundet avd. 766 4000
Sosiale institusjoners fagforening, avd 701 av Fagforbundet 4000
Søndre Vestfold fagforening avd. HRR 4000
Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark 4000
Trondheim SV 4000
Utdanningsforbundet Asker 4000
Utdanningsforbundet Nordland 4000
Utdanningsforbundet Vest-Agder 4000
Vestnorsk Transportarbeiderforening 4000
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket 4000
Verkstadklubben Aker Kværner Stord 4000
Transportarbeiderklubben postnord Oslo 4000
EL & IT Telenor 4000
Verkstedsklubben Aker Egersund 4000
Saipem Employees Association (S.E.A) 4000
Fagforbundet Asker 4000
Fagforbundet Bergen 4000
Sosialistisk Ungdom 2500
AUF i Akershus 2500
NTL – Landbruks- og matdepartementet 2500
NTL Fylkesmannsetaten, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2500
El & IT Haugaland Kraft 2500
EL & IT klubben i Apply TB Sunnhordland 2500
EL & IT-forbundet Vestfold/Telemark 2500
Energiforening Sogn og Fjordane 2500
Fagforbundet 085 Nittedal kommune, Forening Rådhuset 2500
Fagforbundet Arendal 2500
Fagforbundet Skien avd 024 2500
Fagforbundet Aust-Agder 2500
LO Gjøvik 2500
Fagforbundet avd. 296 Hemnes 2500
Fagforbundet avdeling 27 2500
Fagforbundet Bodø 2500
Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad 2500
Fagforbundet Eidsvoll avd 143 2500
Fagforbundet Fredrikstad 2500
Fagforbundet Gjesdal 2500
Fagforbundet Halden og Aremark 2500
Fagforbundet Horten 2500
Fagforbundet Kristiansund 2500
Fagforbundet Porsgrunn 2500
Fagforbundet Private Virksomheter 2500
Fagforbundet Ryfylke 2500
Fagforbundet Sortland 2500
Fagforbundet Stange 2500
Fagforbundet Tysvær og Bokn avd. 510 2500
Fagforbundet Universitetssykehuset, avd 404 2500
Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo 2500
Fagforbundet Vestby 2500
Fellesforbundet avd 103 Ringsaker 2500
Fellesforbundet avd 7 Vestfold 2500
Fellesforbundet avd 854, Sørvestlandet Grafiske Fagforening 2500
Fellesforbundet avd. 250 2500
Fellesforbundet avd. 9 Østre-Agder 2500
Fellesforbundet Sunnhordaland 2500
FO Hedmark 2500
FO Møre og Romsdal 2500
Ge Kjemiske Fagforening avd. 224 Industri Energi 2500
HMF Agder 2500
HMF HedOpp 2500
HMF Møre og Romsdal 2500
HMF Tromsø 2500
HMF Vestfold/Telemark 2500
Industri Energi avd. 263 Hydro Polymers 2500
Lista Kjemiske Fagforening 2500
LO i Namsos og Omegn 2500
LO i Notodden 2500
LO i Tromsø 2500
LO juridisk kontor Region Midt-Norge 2500
LO Media Grafiske Klubb 2500
LO Ungdom Trondheim 2500
Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen 2500
MFO 2500
Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening 2500
NCC Region Oslo Bygg Bedriftsklubb 2500
NTL Arkivverket, Riksarkivet 2500
NTL avd 2-79 IMDI 2500
NTL c/o Statens vegvesen Vegdirektoratet 2500
NTL Finanstilsynet 2500
NTL Kirkens Nødhjelp 2500
NTL Miljøverndepartementet 2500
NTL Nasjonale biblioteker 2500
NTL NAV Rogaland 2500
NTL Vox 2500
Personalforeningen Statoil Norge AS 2500
Porsgrunn Metallurgiske Fagforening 2500
Rogaland Transportarbeiderforening 2500
Rød Ungdom 2500
Telemark Nei til EU 2500
Unionen Fagforening 2500
Utdanningsforbundet Askøy 2500
Utdanningsforbundet Berg 2500
Utdanningsforbundet Dyrøy 2500
Utdanningsforbundet Harstad 2500
Utdanningsforbundet Lenvik 2500
Utdanningsforbundet Luster 2500
Utdanningsforbundet Narvik 2500
Utdanningsforbundet Naustdal 2500
Utdanningsforbundet Nes i Akershus 2500
Utdanningsforbundet Sandefjord 2500
Utdanningsforbundet Sarpsborg 2500
Utdanningsforbundet Skånland 2500
Utdanningsforbundet Sørreisa 2500
Alnor Kjemiske Fagforening 2500
Elektroarbeidernes montørklubb Aker Kværner Elektro A/S 2500
LO i Ytre Sogn 2500
NTL NAV Hordaland 2500
Rigo AS 2500
Trondheim Arbeidersamfund av DNA 2500
NTL 1778 NIFU 2500
Bygningsarbeiderklubben AF Oslo 2500
Industri Energi i Statoil Fuel & Retail AS 2500
Fagforbundet Frisørenes Fagforening 2500
NTL 117-72 NIBR 2500
FO Østfold 2500
Verkstedklubben Arendal 2500
Oras klubben avd. Øst 2500
Agder Fagforening 2500
Utdanningsforbundet Halden 2500
Utdanningsforbundet Tønsberg 2500
HK-klubben v/Norli Universitetsgata 1500
NTL Finansdepartementet 1500
Dagbladets Grafiske Klubb 1500