fbpx

Venstresidens tankesmie

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Ny rapport fra De facto: «Finansiering av barnehager – hvordan kan vi sikre at pengene kommer barna til gode?»

Se opptak av lanseringen 15. mars 2021.

BAKGRUNN FOR RAPPORTEN:
• Meningsmålinger har gjennom flere år vist at et klart flertall av velgerne ønsker ideelle og kommunale barnehager, ikke kommersielle. Like fullt har flere rapporter og en rekke medieoppslag dokumentert hvordan hundretalls millioner kroner som kunne gått til barnas beste havner hos kommersielle aktører som privat fortjeneste.

• Samtidig som nok og riktig bemanning er en forutsetning for tilstrekkelig kvalitet i barnehagens møte med barnet, vet vi at kutt i personalkostnader er en farbar vei til økte overskudd til profittmotiverte eiere.

• Hvordan kan profittmotivet være forenlig med å sette barnets beste først og fremst? Og er det politisk, økonomisk og juridisk mulig å fase ut kommersielle aktører fra de fellesfinansierte barnehagene?

Se YouTube med opptak av lanseringen 15. mars 2021:

Roar Eilertsen, leder for De Facto, presenterer rapporten.
Bjarne Stenersen, representerer en sammenslutning av 33 ideelle private barnehager, vil beskrive hvordan forsøk på å begrense kommersielle eieres økonomiske vinning påvirker de ideelle barnehagenes situasjon.

Etter innledningene følger politisk debatt med:

Audun Lysbakken (SV)
Seher Aydar (Rødt)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Debattleder: Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie.

Les hele rapporten her.

Les oppsummerende notat om rapportens hovedfunn her.

Les Dagsavisens hovedoppslag 30.3. 21 om rapporten her.