fbpx

Venstresidens tankesmie

Filmer

«Sporveien». Manifestkonferansen 5. mars 2019

«En plan for privatisering». Manifestkonferansen 5. mars 2019

Digitale monopoler. Manifestkonferansen 5. mars 2019


Hva skal vi leve av? Manifestkonferansen 5. mars 2019

 

EUs energiunion og kampen om kraften.

Venstrepartienes dagsorden. Nestlederdebatt på Manifest Årskonferanse 2017.

Hva slags venstreside kan slå høyresiden? Lotta Elstad på Manifest Årskonferanse 2017.

«Fagbevegelsen integrerer», vist på Manifest Årskonferanse 2017.

Gabriel Zucman om «Skjult rikdom», vist på Manifest Årskonferanse 2017.

«Uten kontroll», laget i samarbeid med Industri Energi.

«Rettferdig pensjon?» Vist på Manifest Årskonferanse 2016.

«Arbeidsinnvandrere på Caritas infosenter.» Vist på Manifest Årskonferanse 2016.

Knut Nærum gir deg 89 pamfletter på 1-2-3. Framført på Manifest Årskonferanse 2016.

Linn Herning, nestleder i For velferdsstaten og forfatter av Velferdsprofitørene innleder om velferdsprofitørene og det offentlige ordskiftet, på Manifest Årskonferanse 2016:

Samtale mellom Linn Herning, forfatter av Velferdsprofitørene, nestleder For velferdsstaten, Leif Sande, leder for Industri Energi og Anders Tyvand, stortingsrepresentant (KrF). Ordstyrer Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie på Manifest Årskonferanse 2016.

Daniel Suhonen, leder i den svenske tankesmien Katalys, forteller om arbeidet for å begrense velferdsprofitører i Sverige. Fra Manifest Årskonferanse 2016:

Ali Esbati, riksdagspolitiker, Vänsterpartiet innleder om produktivitet, realisme, solidaritet på Manifest Årskonferanse 2016:

Freedom Corner fra Manifest Årskonferanse 2016, med Carl I. Hagen, tidligere formann for Fremskrittspartiet, Lars Trägårdh, professor i historie, USA og Sverige, Anne Dahl, innvandrer til Norge fra USA og Glenn Solomon, privatpraktisende advokat, Portland i USA. Samtalen er ledet av utreder i Manifest Magnus Marsdal:

Debatt om kortere arbeidstid, med Tore Tennøe, Gerd-Liv Valla og Erling Holmøy på Manifest Årskonferanse 2016:

Promoteringsfilm for Manifest Årskonferanse 2016:

«Utenfor loven», laget i samarbeid med Industri Energi:

Promoteringsfilm for Manifest Årskonferanse 2015:

Foredrag av innovasjonsøkonomen Mariana Mazzucato om den innovative staten på Manifest Årskonferanse 2015:

«Hvem skal bygge landet?» Film om industripolitikk, lansert på Industri Energis landsmøte 2014:

Debatt mellom Ali Esbati, tidligere daglig leder i Manifest Tankesmie, og Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service på Manifest Årskonferanse 2015:

«Avsporing?» – om konkurranseutsetting på jernbanen, lansert på Manifest Årskonferanse 2015 (langversjon):

«Avsporing?» – om konkurranseutsetting på jernbanen, lansert på Manifest Årskonferanse 2015 (kortversjon):

«Ta tjenestene tilbake» – om erfaringer fra Sandnes kommune med å drive barnevernstiltak i egenregi framfor å kjøpe dem inn fra private aktører, lansert på Fellesorganisasjonens kongress 2015: 

Magnus Marsdal om frihet og fellesskap, fra åpningen av Manifest Årskonferanse 2014:

Ebba Wergeland om sekstimersdagen på Manifest Årskonferanse 2014:

Evolusjonsbiolog David Sloan Wilson på Manifest Årskonferanse 2014 med foredraget «Når fellesskap fungerer»:

Ali Esbati om framtidig finansiering av velferdsstaten, på Manifest Årskonferanse 2014:

Skoleforsker Bo Malmberg om konsekvensene av fritt skolevalg i Sverige, på Manifest Årskonferanse 2014:

Steinkjer Renovasjon – et eksempel på god ledelse i offentlig sektor, film lansert på Manifest Årskonferanse 2013:

«Blåkopi» – om erfaringene etter åtte år med blått styre i Sverige og hva den norske høyresiden har lært, lansert på Manifest Årskonferanse 2013: 

«Skole på byggeplass» – film om alternativ praksisrettet undervisning, lansert på Manifest Årskonferanse 2012:

«Praksisbrev» – om praksisrettet utdanning, lansert på Manifest Årskonferanse 2012: 

«Världens bästa skitskola« – om konsekvensene av privatiseringen av svensk skole, vist på Manifest Årskonferanse 2012: 

«Testing testing»- om overdreven bruk av testing i skolen, lansert på Manifest Årskonferanse 2012:

«Streiken på Rockefeller», vist på Manifest Årskonferanse 2011:

«Verdens likeste land» med Mímir Kristjánsson, fra Manifest Årskonferanse 2011:

«Sosial dumping», lansert på Manifest Årskonferanse 2011:

«Tine Heimdal og sekstimersdag», lansert på Manifest Årskonferanse 2010:

 

Alle våre filmer er også tilgjengelig på vår Youtube-side.