fbpx

Venstresidens tankesmie

Presset fellesskap

På sikt blir det dyrt å ikke heve skattene.

Ali Esbati, økonomianalytiker i Manifest Senter for samfunnsanalyse, i Klassekampen 12.08.2009_

Til valget stiller Frp opp med et handlingsprogram der man kan lese følgende: «Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. […] Flere tjenester som i dag leveres av det offentlige, bør kunne konkurransestimuleres eller overlates til frivillige eller kommersielle aktører». Partiet har med andre ord programfestet utsulting av tjenester som tilbys av fellesskapet – et tvungent sivilisatorisk tilbakesteg. Det økonomiske resonnementet som ligger bak ville tilsvare å si at vi må avstå fra rørleggerbesøk fordi det har blitt billigere med iPoder. Kombinert med en fundamentalistisk idé om at en tjeneste kjøpt over disk gir mer velferd enn samme tjeneste finansiert over skatteseddelen.

Les hele teksten her.