fbpx

Venstresidens tankesmie

Fattigdomslinjen

I forrige nyhetsbrev skrev vi om hvordan norsk høyreside har hentet inspirasjon fra Sverige når de ønsker strengere betingelser for å motta sosiale ytelser. Sist uke la den svenske finansministeren Anders Borg fram et nytt budsjett, og han benyttet anledningen til å ta til orde for hardere krav overfor stønadsmottakere.

Sosialdemokrat Lena Hallengren sa i den forbindelse til Dagens Arena at «det här passar snarare in i regeringens politik att skapa skillnader mellan de som har jobb och de som inte har jobb, liksom mellan de som är sjuka och de som inte är det.»

Ny statistikk viser at andelen fattige (mindre enn 60 prosent av medianinntekten) i Sverige har doblet seg de siste 20 årene, og at utviklingen har vært særlig kraftig siden den borgerlige regjeringen tok over i 2006. I 2010 befant 14 prosent av den svenske befolkningen seg i denne kategorien, mot 7 prosent i 1991 og 10 prosent i 2006. Særlig stor har økningen vært for enslige kvinner, både med og uten barn.

Med et relativt fattigdomsbegrep kan andelen fattige øke selv om alle blir rikere. Men den disponible inntekten til den fattigste tidelen svensker har også gått ned i absolutt forstand under Reinfeldt:

Den fattigste tidelen svensker har hatt negativ inntektsvekst under den borgerlige regjeringen. Kilde

I det nye regjeringsdokumentet «Fördelningspolitisk redogörelse» slås det fast at politikken de seneste årene har bidratt til økte forskjeller. Dette sees ikke på som et problem, da det framholdes at dynamiske effekter på sikt skal sørge for at flere kommer i arbeid: «Förbättrade drivkrafter till arbete väntas dock på längre sikt leda till ökad sysselsättning och minskat utanförskap, vilket i sin tur förväntas minska de samlade inkomstskillnaderna i samhället.» Det antas at de svenske reformene vil bidra til at sysselsettingen vil øke med en kvart million, riktignok på «lang sikt».

Mellom 2006-2010 har erstatningsgraden for syke og arbeidsløse, det vil si disse gruppenes disponible inntekt som andel av inntektsnivået for personer i arbeid, gått ned med 5-8 prosentpoeng. «Ju lägre ersättningsgrad desto mer lönsamt är det att arbeta», slås det fast.

Les mer hos Dagens Arena her og her.

Les dokumentet «Fördelningspolitisk redogörelse» her.

Les kronikken «Virker pisken?» her.