fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny FAFO-studie om anbud og rettigheter

FAFO lanserte 11. mai rapporten “Anbud og arbeidstakerrettigheter – En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg”, der de ser på om anbudsutsetting fører til at arbeidstakerrettighetene kommer under press.

I rapporten kommer det blant annet frem at urovekkende mange tillitsvalgte oppgir at det er svært vanlig eller vanlig med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår i deres bransje, og at 39 % av de tillitsvalgte oppfatter at oppdragsgivere sjelden eller aldri stiller bestemte krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene.

Rapporten kan lastes ned på FAFOs nettsider.