fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny europeisk fattigdom – to eksempler

I går skrev to representanter for svenske hjelpeorganisasjoner, sammen med LO-lederen en artikkel i avisa Aftonbladet, hvor de peker på en ny type fattigdom i Sverige: «Härbärgena, som förut tog emot främst missbrukare och mentalsjuka, tar i dag emot helt nya grupper. Allt fler utförsäkrade [som har mistet rett til sykepenger eller uføretrygd på grunn av høyreregjeringens strammere politikk], arbetslösa och arbetskraftsinvandrare kommer nu för att få mat, kläder och någonstans att sova». Andelen barn i Sverige som lever i familier som har langvarig behov for sosialstøtte har økt hvert år de siste fem årene. Før var det vanligere at rusmisbruk og psykiske plager hos foreldrene førte til behov for sosialstøtte. I dag er den vanligste årsaken at den ene eller begge foreldrene er arbeidsløse, melder representanter for sosialtjenesten.

Fra Storbritannia kommer samtidig rapporter om et rekordhøyt fattigdomsnivå, også blant familier hvor man har jobb men likevel ikke får privatøkonomien til å fungere. Dette skyldes blant annet at mange ikke får sine rettigheter på jobb, som for eksempel minimumslønn, feriepenger eller sykelønn. 2,1 millioner britiske barn lever i fattigdom til tross for at en eller begge foreldre er i jobb. Til sammen regnes det med at 3,7 millioner britiske barn vokser opp i fattigdom, ifølge rapporten fra Joseph Rowntree Foundation.