fbpx

Venstresidens tankesmie

Fra etat til konsern

Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, analyserer i en kronikk utviklingen fra en statlig etatsstruktur innen jernbane-, tele- og elektrisitetssektorene, til en fragmentert, delvis konkurranseutsatt, delvis privatisert struktur. I dag er «kjernevirksomheten» organisert i målstyrte, divisjonerte aksjekonsern, skriver Herning.

Hun påpeker blant annet at

selv om omfanget av statlig eierskap fortsatt er relativt omfattende, er formen på eierskapet endret i den grad at eierskapet før og nå vanskelig kan sammenliknes. Den strategiske og bredt anlagte forståelsen av statlig eierskap i infrastrukturen som et gjennomgripende samfunnspolitisk redskap for sysselsetning, næringspolitikk og distriktspolitikk, som rådet i Arbeiderpartiet i etterkrigstiden, kan vanskelig sammenliknes med dagens næringsnøytrale aksjeselskaper – gjennomsyret av New Public Management med et snevert fokus på hver enkelt resultatenhets bedriftsøkonomiske effektivitet og lønnsomhet.

Les hele kronikken her.

Den er basert på Linn Hernings masteroppgave fra 2009, som kan lastes ned her.